8.kārtas uzņēmējdarbības projektu rindojums

Laika posmā no 5.marta līdz 5.aprīlim notika  Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas 8. kārtas projektu konkurss rīcībā 1.1. Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai. Kopumā pieejams finansējums EUR 259608,52 apmērā. Tika Lasīt vairāk.....

Aicinām uzņēmējus pieteikties projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” semināriem

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”  (projekts Nr. 19-00-A019.332-000007) Mācībās integrēta Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģijas sagatavošana  "E –vides piedāvātās iespējas" Aktivitāte "Semināru cikls I" 1. seminārs "Uzņēmēja vizuālā identitāte", semināra programma  šeit ... Plānotie semināru datumi sešās Lasīt vairāk.....

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, tiek mainīta biedrības darba organizācija!

Sakarā ar Latvijas valdības izsludināto ārkārtas stāvokli valstī biedrība "Daugavpils un Ilūkstes novau partnerība "Kaimiņi" no 17.marta līdz 14.aprīlim: ❗️❗️❗️ Pārtauc klientu apkalpošanu klātienē. ❗️❗️❗️ Nodrošina klientu konsultēšanu attālināti biedrības darba laikā katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 17:00 Konsultācijas projektu pieteikumu un tā pielikumu sagatavošanā tiek nodrošinātas  elektroniskā Lasīt vairāk.....