Izmanto iespēju doties uz EIROPAS LAUKU PARLAMENTU!

Biedrība “Latvijas Lauku forums” meklē jauniešus, kuri sevi labprāt sauc par lauku kopienas pārstāvjiem un ir vecumā līdz 30 gadiem. Ja vēlies dalīties ar pieredzi kā jaunieši laukos spēj veicināt līdzsvarotu attīstību, tev ir idejas un tu vēlies tikt uzklausīts, PIESAKIES! Šis ielūgums tapis Erasmus+ projekta “Lauku jaunieši darbībā no Lasīt vairāk.....

Nepārtrauktās kārtas projektu rindojums IV.posms

Laika posmā no 10.04.2022.- 10.05.2022. notika  Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas nepārtrauktās kārtas projektu konkurss rīcībā 1.1. Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai. Kopumā pieejams finansējums EUR 594 341,95 apmērā. Tika saņemts 3 projektu Lasīt vairāk.....

" Zem Aiviekstes kuplajiem ozoliem Lubānā"

8.jūnijā biedrības “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi"” organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Madonu un Lubānu devās gan nevalstisko organizāciju pārstāvji, gan uzņēmēji no Augšdaugavas novada, lai veicinātu izpratni un interesi par LEADER projektu izstrādi, realizāciju un to sniegtajām iespējām, lai gūtu iedvesmu no citu pozitīvas pieredzes. Tika apmeklēta SIA Lasīt vairāk.....