Kā Latvijā tiek pārvaldīta un īstenota LEADER un sabiedrības virzīta vietējā attīstība?

Partnerība "Kaimiņi" informē, ka Valsts kontrole ir veikusi revīziju par LEADER pieejas īstenošanu Latvijā. Valsts kontrole aicina Zemkopības ministriju aktīvāk darboties, lai veicinātu vietējo rīcības grupu kapacitāti. “Ar šīs revīzijas publiskošanu vēlamies arī rosināt iedzīvotājos lielāku interesi par LEADER sniegtajām iespējām. Praksē iedzīvotājiem tas nozīmē apzināt savu vietējo rīcības grupu pārstāvjus un līdzdarboties Lasīt vairāk.....

Dārza svētki Preiļu, Krāslavas un Augšdaugavas novados – iedrošinājums līdzdarboties

Biedrība “Partnerība “Kaimiņi”” sadarbībā ar Biedrību “Preiļu – Līvānu novadu partnerība “KŪPĀ”” un biedrību “Krāslavas rajona partnerība” realizē Britu Pārstāvniecības Latvijā projektu “Dienvidlatgale ceļā uz iedzīvotāju līdzdalību”. Projekta mērķis motivēt cilvēkus piedalīties vietējās nozīmes aktivitātēs, iedrošinot paust savu viedokli un mācīties pieņemt, ka viedokļi var atšķirties arī vietējās kopienas mērogā. Lasīt vairāk.....

Viedā trešdiena 20.09.

Lai sekmētu izglītošanu finansējuma piesaistē un ar to saistītajiem jautājumiem biedrība “SATEKA” radījusi praktisku palīgu – ceļvedi par veiksmīga finansējuma piesaisti nevalstiskajām organizācijām. Tikšanās laikā Daiga Gargurne dalīsies pieredzē, atziņās, kas gūtas vairāk kā 16 gadu laikā kopš biedrības izveides, kā arī pastāstīs par radīto ceļvedi. Pieslēgšanās saite: https://saite.lv/oPb   Piedalīties aicināts Lasīt vairāk.....