Par 6.LLKP | 14. līdz 16. jūnijs | Ērgļi

KAS IR LATVIJAS LAUKU KOPIENU PARLAMENTS? Latvijas Lauku kopienu parlaments (LLKP) notiek reizi divos gados un tā mērķis ir kopīgi rast veiksmīgus risinājumus, kā arī jaunas iespējas lauku attīstībai, veicinot dažādu iesaistīto pušu sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā. Kopienu parlamenta darbības princips balstās līdzvērtīgā dialogā starp kopienu pārstāvjiem un Lasīt vairāk.....

Viedā trešdiena | 31.05. plkst 14.00 TIEŠSAISTĒ

Aicinām piedalīties Viedajā trešdienā 31. maijā plkst. 14.00 TIEŠSAISTĒ, kuras laikā tiksimies uz sarunu ar Ansi Bērziņu, Aktīvo iedzīvotāju fonda vadītāju par ziedošanu kā metodi un iespēju lauku kopienās. Kas ir filantropija, ko tā iekļauj un kāpēc svarīgi atcerēties par ziedošanu sabiedrības virzītas vietējās attīstības ietvaros?Vizuālis pielikumā. Pēc tiešsaistes būs pieejams arī ieraksts. Lasīt vairāk.....

Sēlijas kultūras programmā iesniegti 79 projekti

Noslēgusies projektu pieteikšana partnerības “Kaimiņi” izsludinātajam Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursam “Sēlijas kultūras programma 2023”. Kopumā saņemti 79 projektu pieteikumi, no kuriem 78 tiek virzīti tālākai vērtēšanai. Projektu pieteikumi saņemti no visas Sēlijas – gan no Krāslavas novada Kaplavas pagasta, gan Augšdaugavas, Jēkabpils un Aizkraukles novada pagastiem un pilsētām. Tāpat Lasīt vairāk.....