Īstenots projekts Nr.16-03-AL28-A019.2101-000017 "Viesu mājas "Rudzupuķes" renovācija"

SIA "H&H" ir noslēgusi projekta Nr.16-03-AL28-A019.2101-000017 "Viesu mājas "Rudzupuķes" renovācija" realizēšanu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gada apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju". Projekta mērķis bija 2017. gadā veikt viesu mājas "Rudzupuķes" renovāciju, tādā veidā veicinot uzņēmuma Lasīt vairāk.....

Starptautiskais seminārs “Capitalising on CLLD expierieces - Building resilient local communities” Ungārijā

No 8. līdz 11. novembrim Ungārijas pilsētā Giora norisinājās starptautiskais seminārs “Capitalising on CLLD expierieces - Building resilient local communities”. Seminārā piedalījās 132 dalībnieki no 25 valstīm. Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerību “Kaimiņi” šajā seminārā pārstāvēja Oļesja Ņikitina. Trīs dienu laikā semināra dalībnieki runāja un diskutēja par attīstības stratēģijas izveidošanu, Lasīt vairāk.....

Projektu pieteikumu rindojums

2017.gada 31.oktobrī notika Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” Padomes sēde, kurā padome ir apstiprinājusi atklātā projektu pieteikumu konkursā ceturtās kārtas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju iesniegto projektu pieteikumu atbilstību biedrības "Daugavpils un Ilūkstes Lasīt vairāk.....