Projekts “Mednieku namiņa un trofeju telpas izveide Ambeļu pagasta Parka ielā 14” (Nr.16-03-AL28-A019.2201-000007)

Biedrība „Mednieku kolektīvs Ambeļi”  (turpmāk tekstā Biedrība) ir uzsākusi projekta “Mednieku namiņa un trofeju telpas izveide Ambeļu pagasta Parka ielā 14” (Nr.16-03-AL28-A019.2201-000007) realizēšanu, kurš guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts Lasīt vairāk.....

Armēnijas pārstāvji pieredzes apmaiņas vizītē Daugavpils un Ilūkstes novadā

No 2017. gada 30. jūlija līdz 8. augustam Latvijā pieredzes apmaiņās vizītē ir 12 Armēnijas pārstāvji, 4. augustā viņi viesojās Daugavpils un Ilūkstes novadā. Vizītes ietvaros tika apmeklētas N. Annišiņeca bišu dravas, permakultūras saimniecība Januseļos un I. Timšānas saimniecība, kur tiek audzēti arbūzi, melones. Ciemošanās mūsupusē noslēgums notika viesmīlīgajā Kaldabruņā. Lasīt vairāk.....

Izsludināta sabiedriskā labuma projektu pieņemšanas 4.kārta

Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” izsludina sabiedriskā labuma projektu iesniegšanas 4.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2 pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģij” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai. M2 Vietas potenciāla attīstības, kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana, dabas un kultūras resursu saglabāšana un attīstība kopējais izsludinātais finansējums Lasīt vairāk.....