Semināri LEADER uzņēmējdarbības projektu iesniedzējiem

Publicēts : 26.marts.2024

Biedrība “Partnerība “Kaimiņi”” ir izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023. – 2027.gadam intervences LA19 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: 15.04.2024. – 15.05.2024

Kārtas kopējais finansējums: 400 000EUR

Izsludinātā rīcība: M1/R1vietējo uzņēmēju atbalsts un M1/R2 atbalsts tūrisma pakalpojumu un produktu kvalitātes uzlabošanai un dažādošanai.

Semināri projektu iesniedzējiem notiks 3.aprīlī pulksten 17.00 Ilūkstes kopā darīšanas vietā. Darba kārtība te:

11. aprīlī Augšdaugavas novada kultūras centrā “Vārpa”. Darba kārtība te: