“Kaimiņi”piedalījās 16. vasaras Eiroakadēmijā Īrijā

No 3. septembra līdz 8. septembrim biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi””piedalījās 16. vasaras Eiroakadēmijā, kuras tēma bija “Resilient communities: pillars of sustainable rural development” un kura norisinājās Midleton, Cork (Īrija).

16. vasaras Eiroakadēmija bija veltīta tam, lai noskaidrotu, kā var veicināt lauku kopienu elastību, kā pārvarēt ekonomiskos, sociālos, dabas satricinājumus, mobilizēt kopienas resursus, izveidot ilgstpējīgu attīstības plānu nākotnei.

Pasākums ilga 5 dienas, un tajā piedalījās 16 dalībnieki no 10 valsīm (Armēnija, Vācija,  Grieķija, Lielbritānija, Īrija, Latvija, Igaunija, Horvātija, Ungārija, Polija). Pasākuma ietvaros tika organizētas vairākas lekcijas par ilgstpējīgu lauku kopienu attīstību, vairākas diskusijas, darbs grupās, pieredzes stāsti, to analīze, izbraukumi uz kopienu realizētajiem projektiem, tiekoties ar dažādu kopienu pārstāvjiem, attīstības plānu izveide.

Pasākuma laikā tika gūtas gan vērtīgas teorētiskās atziņas, gan reāli pieredzes stāsti un idejas turpmākajiem projektiem. Bija iespēja salīdzināt dažādu valstu pieredzi, kā arī kritiski izvērtēt savā teritorijā īstenotās aktivitātes. Jauniegūtās idejas būs vērtīgas jaunu projektu sagatavošanā, attīstības plānu izveidē, kā arī gūtie kontakti sekmēs starpvalstu sadarbības iespējas.