Kā kļūt par biedru

Par Partnerības biedru var kļūt jebkura Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska vai Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona, kuras darbība ir likumīgi atļauta Latvijas Republikā, kas ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Partnerības mērķa sasniegšanu, kas atbalsta un apņemas ievērot Partnerības statūtus, un kas savos statūtos noteiktā kārtībā nolēmusi kļūt par Partnerības biedru.

Lai fiziska persona kļūtu par Partnerības biedru, Partnerības Valdes priekšsēdētājam ir jāiesniedz noteiktas formas pieteikums. pieteikums_fiziska_persona_kaimini

Lai Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona kļūtu par Partnerība biedru, tai Partnerības Valdes priekšsēdētājam jāiesniedz rakstisks pieteikums, reģistrācijas apliecības un statūtu kopija un jāaizpilda Partnerības biedru reģistrācijas anketa.Pieteikums_juridiska_persona_Kaimini

Lai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona kļūtu par Partnerības biedru, tai Partnerības Valdes priekšsēdētājam jāiesniedz rakstisks pieteikums, tulkoti un notariāli apstiprināti statūti, jāaizpilda Partnerības biedru reģistrācijas anketa.