Kopienu koordinatori

Augšdaugavas novada aktīvie cilvēki dažādu projektu ietvaros ir apguvuši projektu sagatavošanas prasmes un iemācījušies tās izmantot savu ciematu attīstības darbā. Viņi ir gatavi strādāt kopā ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, lai veidotu un labiekārtotu savu vidi.

Kopienu koordinatora loma lauku attīstības veicināšanā:

  • izveidot interesi par kopienu attīstību savā teritorijā un iesaistīt visplašāko iedzīvotāju skaitu izvēlētajā attīstības iniciatīvā, lai panāktu sekmīgu rezultātu;
  • izveidot komunikācijas tīklu savā starpā un sadarbībā ar Daugavpils rajona partnerību;
  • iesaistīties dialogā ar Daugavpilsun Ilūkstes novadu partnerību, lai ļautu novērtēt stratēģiju, noskaidrot problēmjautājumus un noteiktu prioritātes;
  • atbalstīt kopienu grupas aktuālu projektu sagatavošanā.