Drošība un kvalitāte – ieguldījums zirgu un jātnieku nākotnē.

Biedrība “Jāšanas sporta klubs “Gaita”” ir veiksmīgi realizējusi projektu “Drošība un kvalitāte – ieguldījums zirgu un jātnieku nākotnē”. Projekta ietvaros tika iegādāti septiņi kvalitatīvi zirga inventāra komplekti, lai tiktu nodrošināta zirgu labturība sporta nodarbībās, kā arī tika iegādāti septiņi jātnieka drošības ekipējuma koplekti, kas nodrošinās drošību jātniekam jāšanas laikā.

Projekts īstenots biedrības “Partnerība “Kaimiņi”” izsludinātajā atklātā projektu iesniegumu konkursā pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros. Projekta realizēšanai saņemts 90% ELFLA  publiskais finansējums – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekta „Drošība un kvalitāte – ieguldījums zirgu un jātnieku nākotnē” mērķis ir nodrošināt zirgu labturību sporta nodarbībās/ publiskajos pasākumos, iegādājoties augstvērtīgu zirgu inventāru komplektu, lai netiktu bojāta zirga veselība ar zirgam neatbilstošu inventāru. Apmācības procesā nodrošināt jātniekiem (20 bērniem un jauniešiem, 13 amatieriem un cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām) kvalitatīvu un atbilstošu drošības ekipējumu komplektu.

Kontaktpersona: Ellada Kazašvili

Kontakttālrunis: 28228591

E-pasts: silvana3@inbox.lv

Adrese: “Upītes”, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov.

Projekta nosaukums: Drošība un kvalitāte – ieguldījums zirgu un jātnieku nākotnē

Projekta numurs: 23-03-AL28-A019.2201-000003

Projekta kopējās izmaksas: 35 679,58