Sēlijas kultūras programmā saņemti 70 projektu pieteikumi

Noslēgusies projektu iesniegšana partnerības “Kaimiņi” izsludinātajam Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursam “Sēlijas kultūras programma 2024”. Šajā gadā saņemti 70 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto summu 256 695 €. Projektu konkursā pieteikumus ikviena juridiska persona varēja iesniegt līdz 2024. gada 4. aprīļa pulksten 23.59. Pēdējie no pieteikumiem saņemti tieši pēdējā iesniegšanas Lasīt vairāk.....

Semināri LEADER uzņēmējdarbības projektu iesniedzējiem

Biedrība "Partnerība "Kaimiņi"" ir izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023. – 2027.gadam intervences LA19 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”. Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: 15.04.2024. – Lasīt vairāk.....

Semināru cikls biedrību un nodibinājumu kapacitātes stiprināšanai

Biedrība “partnerība “Kaimiņi” vēlas stiprināt Latgales nevalstisko organizāciju konkurētspēju finansējuma piesaitē un projekta pieteikumu sagatavošanā, kā aŗī digitālajā komunikācijā. Izveidots nodarbību cikls, kas sniedz visaptverošu ieskatu e vides efektīvā izmantošanā organizācijas attīstības nodrošināšanai. Piecu lekciju ciklā interesentiem būs iespēja apgūt: 13.martā pulksten 11:00 E-paraksts. Darbs ar e-parakstu, e-dokumentu noformēšanas un Lasīt vairāk.....