Transportēšanas pakalpojuma attīstīšana

LPKS “Sēlijas āres” īstenoja projektu “Transportēšanas pakalpojuma attīstīšana” un iegādājās universālo piekabi ar mērķi dažādot pakalpojumus.

LPKS “Sēlijas āres” tika reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 2004.gadā 9.februārī. Tās dibinātāji bija 6 zemnieku saimniecības un 1 fiziska persona. LPKS “Sēlijas āres” sniedz pakalpojumus kooperatīva biedriem – iepērk no biedriem to saražoto lauksaimniecības produkciju un realizē to, veic izejvielu (galvenokārt minerāmēsli, augu aizsardzības līdzekļi) piegādi, sniedz transporta un lauksaimniecības tehnikas pakalpojumus, veic lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādi.

Jauna universālā piekabe tiks izmantota esošās darbības paplašināšanai un attīstībai. Pašreiz ieņēmumi tiek gūti no šķeldas transportēšanas pakalpojuma sniegšanas. Uzņēmumā ir uzsākta malkas sagatavošana un realizēšana, līdz ar to nepieciešama piekabe arī malkas transportēšanai. Līdz ar to pašreiz uzņēmumā jaunā piekabe nepieciešama šķeldas un malkas transportēšanai. Papildus būs iespējams attīstīt un paplašināt pakalpojumu klāstu – transportēt arī cita veida beramkravas – grants, smilts, šķembas, melnzeme u.tml.

Projekta kopējās izmaksas 57524.13 EUR , publiskais finansējums 47540.60 EUR.