Kontaktinformācija

PARTNERĪBA „KAIMIŅI”

Rīgas iela 2, Daugavpils, Latvija

tel. +371 29184640

e-pasts: partneriba.kaimini@gmail.com

Koordinatore: Inga Krekele

Juridiskā adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401

tel. +371 29184640

e-pasts: inga.krekele@gmail.com

Rekvizīti

Partnerība “Kaimiņi””

Reģ. nr. 40008074239

Banka SEB banka

Bankas kods UNLALV2X

Konts LV31UNLA0050003088773

Konts ziedojumiem: Nr.LV70UNLA0050004199206