Semināru cikls biedrību un nodibinājumu kapacitātes stiprināšanai

Publicēts : 06.marts.2024

Biedrība “partnerība “Kaimiņi” vēlas stiprināt Latgales nevalstisko organizāciju konkurētspēju finansējuma piesaitē un projekta pieteikumu sagatavošanā, kā aŗī digitālajā komunikācijā. Izveidots nodarbību cikls, kas sniedz visaptverošu ieskatu e vides efektīvā izmantošanā organizācijas attīstības nodrošināšanai.

Piecu lekciju ciklā interesentiem būs iespēja apgūt:

13.martā pulksten 11:00 E-paraksts. Darbs ar e-parakstu, e-dokumentu noformēšanas un nosūtīšanas etiķete. E-dokumentu atvēršana, parakstīšana, saglabāšana. Lektore Daina Alužāne. Pieslēgšanās saite semināram: https://us02web.zoom.us/j/7386250621?omn=86021211681

14.martā pulksten 11:00 On-line rīki dokumentu apstrādei. Dokumentu formātu konvertēšana, dažādu formātu dokumentu apvienošana vienā dokumentā. Microsoft office abonēšana. Lektore Daina Alužāne. Pieslēgšanās saite semināram: https://us02web.zoom.us/j/7386250621?omn=86963161959

20.martā pulksten 11:00 LEADER projektu pieteikumu aizpildīšana biedrībām. Lektore Daiga Gargurne. Pieslēgšanās saite semināram:https://us02web.zoom.us/j/7386250621?omn=88619315496

21.martā pulksten 11:00 LEADER projektu pieteikumu aizpildīšana uzņēmējiem. Lektore Daiga Gargurne. Pieslēgšanās saite semināram: https://us02web.zoom.us/j/7386250621?omn=85744548130

4.aprīlī pulksten 11:00 Seminārs par aktuāliem jautājumiem, kas jāņem vērā īstenojot LEADER projektu. Lektore Marija Švābe. Pieslēgšanās saite semināram: https://us02web.zoom.us/j/7386250621?omn=88390657590

Pasākums notiek Kultūras ministrijas un Dienvidlatgales NVO atbalsta centra noslēgtā “Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Latgales reģionā” (Nr.: Nr.2.5-11-207) ietvaros.
Pasākumu rīko biedrība ”Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar “Partnerību “Kaimiņi””.