LEADER īstenotie projekti

IK Žāģeri realizēja projektu “Meža piekabes iegāde IK Žāģeri darbības paplašināšanai”

IK Žāģeri veiksmīgi realizēja otro projektu (Nr.19-03-AL28-A019.2104-000015) “Meža piekabes iegāde IK Žāģeri darbības paplašināšanai” IK Žāģeri reģistrēts 2017.gada. Uzņēmums nodarbojas ar gaļas liellopu un jaunlopu audzēšanu, ir plānots paplašināt uzņēmuma darbības lauku. Šobrīd IK Žāģeri aktīvākais sadarbības partneris gaļas liellopu realizācijā ir uzņēmums SIA Liellopu izsoļu nams. Uzņēmumam jau ir Lasīt vairāk.....

Projektu “Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada Naujenes, Salienas un Višķu pagastos” ir realizējusi Daugavpils novada dome

Daugavpils novada dome ir īstenojusi projektu “Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada Naujenes, Salienas un Višķu pagastos” (projekta Nr. 16-03-AL28-A019.2201-000011) ar mērķi uzlabot dzīves vides kvalitāti Daugavpils novada iedzīvotājiem, nodrošinot ģimenēm ar bērniem drošu un draudzīgu atpūtas vietu izveidošanu. Projekta rezultātā ir izveidoti 5 jauni bērnu rotaļu laukumi Naujenes, Salienes Lasīt vairāk.....

BDR Kalupes kopienu atbalsta centrs “Vitrāža” ir īstenojusi sabiedriskā labuma projektu

BDR Kalupes kopienu atbalsta centrs "Vitrāža" ir īstenojusi sabiedriskā labuma projektu ”Vide un veselīgs dzīves veids ir cilvēku bagātība” (projekta Nr.17-03-AL28-A019.2201-000010), tādējādi radot apstākļus iedzīvotāju motivēšanai uzturēt veselīgu dzīves veidu, ģimeņu kopīgai brīva laika pavadīšanai un sakārtotas vides nodrošināšanai. BDR Kalupes kopienu atbalsta centrs "Vitrāža" aktīvi darbojas Kalupas pagastā un Lasīt vairāk.....

Projekts “Tirdzniecības piekabju un telšu iegāde” (Nr.16-03-AL28-A019.2102-000001)

Daugavpils novada uzņēmēju padome ir īstenojusi projektu "Tirdzniecības piekabju un telšu iegāde". Daugavpils novada uzņēmēju padome izveidota 2011.gada, ar mērķi sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Daugavpils novadā. Padome veido sadarbību arī ar apkārtējo novadu uzņēmēju biedrībām, lai veicinātu Daugavpils novada uzņēmēju produktu un pakalpojumu atpazīstamību tirgū. Realizējot projektu “Tirdzniecības piekabju un telšu Lasīt vairāk.....

Biedrība „Višķu attīstībai” ir īstenojusi projektu “Luknas ezera krasta (pie laivu stacijas un sabiedriskās pirts) teritorijas labiekārtošana”

Biedrība „Višķu attīstībai” ir sabiedriskā labuma organizācija, kura aktīvi darbojas kopš 2009.gada Višķu pagasta teritorijā. Kopš dibināšanas biedrība aktīvi meklē iespējas, lai piesaistītu finansējumu dažādu Višķu pagasta iedzīvotājiem aktuālu jautājumu risināšanai, piemēram, apkārtējās vides sakopšanai, jaunu tūrisma pakalpojumu izveidošanai un dažādošanai, brīvā laika pavadīšanas iespēju uzlabošanai, publisko ezeru apsaimniekošanai u.c. Lasīt vairāk.....