Īstenots projekts ”Viesu mājas “Mežmalas” darbības attīstība”

ZS Līksnas pagasta zemnieku saimniecība “MEŽMALAS” piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un ieguldot savu līdzfinansējumu, īstenoja projektu ”Viesu mājas “Mežmalas” darbības attīstība”.

Projekta īstenošanas rezultātā tika iegādāti jauni pamatlīdzekļi – mauriņa pļaujmašīna, elektroģenerators, ventilācijas, klimata kontroles iekārta, ka arī tika veikta lauku tūrisma atpūtas teritorijas atjaunošana un izbūve.

ZS Līksnas pagasta zemnieku saimniecībai “MEŽMALAS” izdevās veiksmīgi sasniegt projekta  mērķi: attīstīt zemnieku saimniecības “Mežmalas” darbību lauku tūrismā un uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti, tādējādi veicinot uzņēmuma konkurētspēju.