BDR Jauniešu klubs “Maļinki” ir īstenojusi sabiedriskā labuma projektu

BDR Jauniešu klubs “Maļinki” ir īstenojusi sabiedriskā labuma projektu “Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Maļinovas ciemā”, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu.

Projekta īstenošanas rezultātā tika izveidota bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukums, kas dod iespēju bērniem rotaļāties piemērotā, bērnu vecumam atbilstošā, labiekārtotā un drošā vidē dažādojot bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām. Kā arī, stiprināt jauniešos un bērnos atbildības sajūtu, lai viņi saudzīgi attiekos pret lietām.

Kopējās projekta izmaksas ir 19447.03 eiro, no kurām 90% apmērā tika piešķirts publiskais finansējums no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.