LEADER īstenotie projekti

Laivu nomas modernizācija Daugavas lokos

ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” tika īstenots projekts „Laivu nomas modernizācija”. Projekts tika realizēts no 2017. gada 1. septembra  līdz 2017.gada 1.oktobrim. Projekts „Laivu nomas modernizācija” īstenots ar mērķi iegādāties kajakus jeb Lasīt vairāk.....

Ilūkstes novada jauniešu radošais kvartāls jau darbojas!

Ilūkstes novada pašvaldība, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un ieguldot savu līdzfinansējumu, īstenoja projektu „Ilūkstes novada jauniešu radošais kvartāls” Nr. 17-03-AL28-A019.2201-000003. Atjaunojot un labiekārtojot bijušā kinoteātra telpas, Ilūkstes novada kultūras centrā (Brīvības ielā 12) ir izveidota jauna atpūtas vieta jauniešiem, kas vienuviet apvieno trīs jauniešiem svarīgas iespējas – Lasīt vairāk.....
Publicēts : 15.novembris.2017

Īstenots projekts Nr.16-03-AL28-A019.2101-000017 “Viesu mājas “Rudzupuķes” renovācija”

SIA "H&H" ir noslēgusi projekta Nr.16-03-AL28-A019.2101-000017 "Viesu mājas "Rudzupuķes" renovācija" realizēšanu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gada apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju". Projekta mērķis bija 2017. gadā veikt viesu mājas "Rudzupuķes" renovāciju, tādā veidā veicinot uzņēmuma Lasīt vairāk.....

PABEIGTI BĒRNU LAUKUMA “MAZPUTNIŅŠ” UZSTĀDĪŠANAS DARBI

Medumu pagasta biedrības “Medumu Cerība” izstrādātais un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros atbalstītais projekts “Bērnu rotaļu laukuma “Mazputniņš” izveidošana bērnu fiziskās attīstības un vides izglītības veicināšanai Medumu ciemā” (Nr.17-03-AL28-A019.2201-000023) ir pabeigti uzstādīšanas darbi. Projekta Lasīt vairāk.....
Publicēts : 09.oktobris.2017

Vecākās paaudzes deju kopa “Ozolzīles” sadancī prezentē Sēlijas tautu tērpus

2017. gada 7. oktobrī Ilūkstes novada Kultūras centrā notika senioru deju kolektīvu sadancis „Dejosim līdzi rudens lapām”, kurā vecākās paaudzes deju kopa “Ozolzīles” prezentēja projekta ietvaros iegādātos Sēlijas novadam raksturīgos tautas tērpus. Vecākās paaudzes deju kopa "Ozolzīles" ir vienīgais vecākās paaudzes deju kolektīvs Ilūkstes novadā , kurā, kopā darbojoties 10 Lasīt vairāk.....