Biedrība “Dvietes vīnogas” izveidojusi “Zaļo klasi”, popularizējot Dvietes pagasta dārgumu – mežu

Biedrība “Dvietes vīnogas” ir realizējusi projektu „Dvietes muižas dārgumu lādē: mežs, daba, mednieks, veselība” (Nr. 22-03-AL28-A019.2201-000007).

Projekta mērķis bija Dvietes muižas ēkā 1. stāvā izveidot tematisko istabu – Zaļā klase, kurā norisināsies dažādas aktivitātes, kas saistītas ar dabu un tās ietekmi Dvietes pagastā un pasaulē kopumā. Paralēli tika atjaunotas arī sanitārās telpas, lai pasākumu apmeklētājiem būtu ērtāka uzturēšanās ēkā.

Projektā kopējās izmaksas bija 49 974,44 EUR, no tām publiskais finansējums 44 977,00 EUR.

Ikviens interesents tiek aicināts apmeklēt Dvietes muižas ēku un iepazīt Dvieti, tās ļaudis un dabu, kas ir neatņemama daļa no pagasta dzīves. Vairāk informācijas: t. 26369215 vai www.dvietesvinogas.lv 

Projekts tapis sadarbībā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gada pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros atbalstu.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm