LEADER īstenotie projekti

BDB “Tūrisma klubs “Sniegpulkstenīte”” ir īstenojusi projektu (Nr.17-03-AL28-A019.2201-000007) “Elektroniskā sacensību laika uzskaites sistēma”

Biedrība "Tūrisma klubs "Sniegpulkstenīte"" darbojas kopš 2012. gada, apvienojot biedrus, kuri jau vairākus gadus nodarbojas ar tūrismu un aktīva dzīves veida popularizēšanu. “Sniegpulkstenīte” ir īstenojusi ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētā atklātā konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam projektu “Elektroniskā sacensību laika uzskaites sistēma” ar mērķi veicināt sporta Lasīt vairāk.....

Dabas parkā ” Dvietes paliene” ir īstenots projekts “Inventāra iegāde Dvietes palienes dabas parka Vides klases nodarbībām”

Biedrība Dvietes Senlejas pagastu apvienība ir īstenojusi ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētā atklātā konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam sabiedriskā labuma projektu “Inventāra iegāde Dvietes palienes dabas parka Vides klases nodarbībām” (projekta Nr.17-03-AL28-A019.2201-000004). Projekta īstenošanas rezultātā tika iegādāts kvalitatīvs inventārs putnu un dzīvnieku novērošanai, tādējādi tika ieviestas Lasīt vairāk.....

IK Višķezers saimniece ir īstenojusi projektu “Turpinājums vasarai – viesu mājas pārbūve”

IK Višķezers saimniece Inese Jakobsone ir īstenojusi ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētā atklātā konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam projektu “Turpinājums vasarai - viesu mājas pārbūve” (projekta Nr. 17-03-AL28-A019.2101-000004). Projekta ietvaros tika pārbūvēta virtuve par ēdamtelpu (viesību zāli) 50 personām un klāt piebūvēta jaunbūve ar virtuvi un Lasīt vairāk.....

Mednieku biedrības “Debri” šautuves izveide Višķu pagastā

Mednieku biedrība "Debri"  ir noslēgusi projekta Nr.17-03-AL28-A019.2201-000016 "Mednieku biedrības "Debri" šautuves izveide Višķu pagastā" realizēšanu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gada apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projekta mērķis bija 2017.gadā izveidot 100m. atklāto šautuvi ar kustīgo Lasīt vairāk.....

SIA Auzini ir īstenojis projektu “Koka davanas ražošana” (Nr.17-03-AL28-A019.2101-000009)

SIA Auzini ir īstenojis ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētā atklātā konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu  “Koka davanas ražošana”. Katrs no mums lauž galvu ka uzdāvināt radinieku, iemīļotajām vai kolēģēm pa darbu. Un ja pat Lasīt vairāk.....