Projekts “Tirdzniecības piekabju un telšu iegāde” (Nr.16-03-AL28-A019.2102-000001)

Daugavpils novada uzņēmēju padome ir īstenojusi projektu “Tirdzniecības piekabju un telšu iegāde”. Daugavpils novada uzņēmēju padome izveidota 2011.gada, ar mērķi sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Daugavpils novadā. Padome veido sadarbību arī ar apkārtējo novadu uzņēmēju biedrībām, lai veicinātu Daugavpils novada uzņēmēju produktu un pakalpojumu atpazīstamību tirgū.

Realizējot projektu “Tirdzniecības piekabju un telšu iegāde” Daugavpils novada uzņēmējiem ir plašākas iespējas realizēt savu produkciju, sakārtot tirdzniecības vietas un vairot Daugavpils novada atpazīstamību Latvijā.

Projekta rezultātā tika iegādātas divas tirdzniecības piekabes, kā arī tirdzniecības teltis, galdi, soli, krēsli, kas ļauj sakārtot un uzlabot darbības vidi Daugavpils novada uzņēmējiem. Logo un uzlīmes uz teltīm un piekabēm vairos Daugavpils novada uzņēmēju atpazīstamību.

Daugavpils novadā pamazām attīstās mājražošana un amatniecība, ražotāji piedalās tirgos gan savā novadā, gan apkārtējos – Ilūkstes, Preiļu, Rēzeknes. Iegādātais inventārs ļauj tirgot savu produkciju kvalitatīvos apstākļos, kā arī vairo Daugavpils novada uzņēmēju popularitāti un prestižu.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.—2020. gadam ietvaros.