Īstenots projekts “Pārvietojamas tirdzniecības vietas “PĪTENIS” aprīkojuma un darba instrumentu iegāde” (Nr.19-03-AL28-A019.2102-000002)

Ina Vaikule ir Daugavpils novada amatniece, kas savā pamatdarbībā nodarbojas ar pinumiem. Pinumu izgatavošanai tiek izmantoti vietējie resursi: dažādu sugu kārklu klūgas, sloksnītes, doņi, meldri.

Projekta mērķis ir popularizēt pīšanas amatnieku prasmes un to darinājumus. Lai mūsdienu tirgū klūgu pinumi būtu konkurētspējīgi, pieejami un pieprasīti, projekta īstenošanas rezultātā, tika izveidota amatniecības izstrādājumiem piemērota kvalitatīvi noformēta viegli pārvietojama tirdzniecības vieta, kas ir pielāgota izbraukuma tirdzniecības organizēšanai. Ka arī tika aprīkota darba vieta ar piemērotiem instrumentiem, kas paaugstina izstrādājumu izgatavošanas apjomu un kvalitāti.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.—2020. gadam ietvaros.