LEADER īstenotie projekti

SUBATĒ NOSLĒDZIES PROJEKTS DAŽĀDU SPĒĻU JOMĀ

Visa 2020. gada garumā kopš februāra biedrība „Subatieši – sanākam, domājam, darām” Subatē realizēja projektu „Āra un telpu sporta veidu sacensību un turnīru kapacitātes stiprināšana Subatē”. (Nr. 19-03-AL28-A019.2201-000001). Projekta aktivitātes notika Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projektā tika iegādātas Lasīt vairāk.....

Daugavpils novada teritorijā ir pabeigta pašvaldības lielāko kapsētu digitalizācija

Rezultātā izveidota savdabīga kapsētu digitālā karte, kas ļaus ne tikai pašvaldībai efektīvāk pārvaldīt kapsētu teritoriju, bet arī atvieglos iedzīvotājiem savu piederīgo apbedījumu vietu meklēšanu. Kapsētu digitalizācija ir veikta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)projekta “Daugavpils novada kapsētu digitaslizācija” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 60 379 eiro, no kuriem 45 000 Lasīt vairāk.....

REL Dvietes Romas katoļu draudzē īstenoja iecerēto

Dvietes Romas katoļu draudzē īstenota iecere par atsevišķas publiski pieejamas vietas izveidi projektā „Dvietes Romas katoļu draudzes mājas mansarda telpu pielāgošana sakrālā mantojuma saglabāšanai un garīgās pilnveides nodarbēm”. Noslēgušies būvdarbi Dvietes Romas katoļu draudzes ELFLA lauku attīstības programmas programmas 2014-2020 gadam apakšpasākuma 19.2 „ Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas Lasīt vairāk.....

Biedrība “Lauku studija” realizēja projektu “Kvalitatīvas apskaņošanas aparatūras iegāde II kārta”

Daugavpils novada biedrība “Lauku studija” 2017.gadā realizējot projektu “Mūzikas instrumentu, aprīkojuma un citu pamatlīdzekļu iegāde brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm” iegādājās mūzikas aprīkojumu, lai organizētu bezmaksas instrumentālās nodarbības jauniešiem un pieaugušajiem. Pateicoties projektam ir izveidoti vairāki instrumentālas mūzikas ansambļi, kuri piedalās dažādos pasākumos un konkursos ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā Lasīt vairāk.....

SIA Rubiki pabeidza projektu īstenošanu

SIA Rubiki atrodas Daugavpils novada Līksnas pagastā, un nodarbojas ar gaļas liellopu un graudaugu audzēšanu. Saimniecībā izveidota ražotne, kas nodarbojas ar HDPE ģeomembrānas montāžu un ieklāšanu, kā arī plastmasas rezervuāru ražošanu. 2013.gadā, SIA Rubiki saņēma biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” atbalstu un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu, Lasīt vairāk.....