Izbaudi ziemas priekus – slēpošanu divās jaunās slēpošanas trasēs Egļukalnā

SIA “RECENS” aktīvi īstenojot savus projektus un turpinot uzņēmuma attīstību, pabeidza vēl viena projekta īstenošanu “Slēpošanas trases “Egļukalns” modernizācija”.

Spējot pielāgoties pie jaunajiem apstākļiem, ievērojot drošības noteikumus, visiem neatkarīgi no vecuma, ir iespēja izbaudīt prieku slēpojot no kalna vai ar snowbordu, ka arī izbaudīt pastaigu mežā.

Projekts guva finansiālu atbalstu biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā un tika īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam  ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu.

Projekta rezultātā tika veikta slēpošanas trases “Egļukalns” modernizācija, kuras ietvaros tika veikts: 2 jaunu trašu būvniecība (slēpošanas un “snowborda”) un trases apgaismojuma ierīkošana. Apgaismojums tika ierīkots gan jaunajām trasēm, gan esošai trasei tika veikta apgaismojuma atjaunošana, t.sk. izveidoti jauni pieslēgumi sniega lielgabaliem.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 100000.00,  tajā skaitā publiskais finansējums EUR 70000.00