SIA “ALEDENT” realizēja projektu “Zobārstniecības kabineta izveidošana”(Nr.20-03-AL28-A019.2104-000015)

SIA “Aledent” pabeidza projekta “Zobārstniecības kabineta izveidošana” (projekta Nr. 20-03-AL28-A019.2104-000015) realizēšanu, kurš guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 9. kārtā. 

2020.gada septembrī  SIA Aledent vadība pieņema lēmumu pieteikties dalībai projektā  LEADER.

Projekts saistīts ar stomatologiskā kabineta ierīkošanu Ilūkstē.  Pilsēta tika izvēlēta saskaņā ar projekta  vērtēšanas kritērijiem.

Projekta  īstenošānas laikā Ilūkstē zobārstniecības palīdzība bija nepieejama un pacienti biji spiesti meklēt to Daugavpilī un citur.

Telpa stomatoloģijas kabinetam tika izvēleta Veselības Centra Ilūkste bazē, Raiņa iela 35 Ilūkstē.

Telpa tika izremonteta un aprīkota ar stomatoloģijas iekārtam, kurus pēc cenu aptaujas rezultātiem, piegādāja un iemontēja pazīstama Latvijā  firma SIA ALTEX.

Projekta ietvāros  tika iegādāts kvalitāvs, mūsdienīgs, eiropas ražotāju medicīniskais aprīkojums: stomatoloģiskais krēsls, medicīnas mēbeles, autoklāvs, nepieciešamais stomatoloģiskais materiāls un instrumēnti.

Medicīniskas iekārtas nodotas ekspluatācijā un atrodas SIA ALTEX  apkalpošanā  un tehniskā uzraudzība.

Šobrīd kabinets strāda divas dienas nedeļā, bet SIA Aledent vadība mēkle iespējas nodrošināt kabineta pieejamību ikdienā, vedot pārrunas ar ārstiem.

Tekstu sagatavoja:

Aļona Meļeha

SIA AleDent