LABIEKĀRTOTA LATGALISKO TRADĪCIJU UN PRASMJU MĀJA “AMBEĻU SKREINE”

Biedrība „Jubra” pabeidza ELFLA projekta Nr. 19-03-AL28-A019.2201-000010 ”Latgalisko tradīciju un prasmju mājas “Ambeļu skreine” labiekārtošana un aprīkojuma iegāde” īstenošanu.

Biedrība “Jubra” no 2010. gada, kad tika uzsākta Latgalisko tradīciju un prasmju mājas “Ambeļu skreine” izveidošana, veicot vienkāršotu ēkas renovāciju, ir nodrošinājusi ēkas uzturēšanu un pieejamību plašam iedzīvotāju lokam, līdzdarbojusies pasākumu organizēšanā, dodot iespēju kopienas locekļiem darboties tradicionālā un estēstiski sakoptā ēkā. 10 gadu laikā ir krietni augusi “Ambeļu skreines” kā kultūrvietas atpazīstamība un popularitāte, kas noticis, pateicoties auglīgai sadarbībai ar pašvaldības kultūras dzīves organizatoriem, citām pagasta biedrībām.

Projekta mērķis ir uzlabot vietējo kultūras tradīciju vides kvalitāti Daugavpils novada “Ambeļu skreinē” un pilnveidot sniegtos pakalpojumus. Projekta ietvaros tika veikta nolietoto, iepriekš nerenovēto āra fasādes un jumta konstrukcijas detaļu nomaiņa, jumta tekņu izbūve, siltināšanas darbi, apskaņošanas un gultasvietu aprīkojuma iegāde. Īstenojot projektā paredzētās aktivitātes, ēkā uztur komfortablu, publiskiem pasākumiem pietiekamu temperatūru arī gada aukstajos periodos, vasaras periodā var izmantot papildus telpu – bēniņstāvu, ir nodrošināta iespēja organizēt vairākdienu seminārus, nometnes, ekspedīcijas “Ambeļu skreinē”, piedāvājot pēc izvēles pasākumu dalībniekiem vienkāršus un lētus sadzīves apstākļus, pasākumos ir iespējams nodrošināt kvalitatīvu apskaņošanu.

Kopējais projekta finansējums ir 21 075,78 EUR, no kuriem 18 968,21 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums, bet pārējo summu līdzfinansē Daugavpils novada dome.

Projekts ““Latgalisko tradīciju un prasmju mājas “Ambeļu skreine” labiekārtošana un aprīkojuma iegāde”  ir guvis finansiālu atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 7. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests, projektu līdzfinansē Daugavpils novada dome.