Arhīvs

Publicēts : 31.janvāris.2017

Izsludina projektu iesniegšanas 3.kārtu

Biedrība „Kaimiņi” izsludina projektu iesniegšanas 3.kārtu Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai. Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana 03.03.2017-03.04.2017 Rīcībai 1.3. Nepārtauktā kārta Sludinājuma kopsumma Sludinājuma kopsumma  635394,57 EUR 1.1. Atbalsts mikro, mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai. Rīcība Lasīt vairāk.....
Publicēts : 27.janvāris.2017

1.kārtas rezultāti no Lauku atbalsta dienesta

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” 1.kārtā saņēma 68 projektu iesniegumus. Par atbilstošiem stratēģijai tika atzīti 64 projekti, kas nonāca Lauku atbalsta dienestā. Gala lēmums par 1.kārtas projektu iesniegšanas rezultātiem no Lauku atbalsta dienesta: 1.1. Atbalsts mikro, mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai: aptiprināti 6 projekti, noraidīti 5 projekti, atsaukts 1 projekts. Lasīt vairāk.....
Publicēts : 09.janvāris.2017

Latvijas Lauku attīstības ekspertu pieredze palīdz Moldovai pārņemt Eiropas pieejas lauku attīstībai

Biedrības “Latvijas Lauku forums” sadarbības partneris Moldovā biedrība “Pro Cooperare Regionala” parakstījis sadarbības memorandu par iesaisti LEADER pieejas* īstenošanā Moldovā nacionālā mērogā. Memorands paredz sadarbību un informācijas apmaiņu starp valsts un nevalstiskajām organizācijām, kas ir būtisks priekšnosacījums veiksmīgai LEADER pieejas ieviešanai Moldovā un veicina pilsoniskās sabiedrības iesaisti politikas plānošanas un Lasīt vairāk.....
Publicēts : 23.decembris.2016

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests SEMINĀRI PROJEKTU IESNIEDZĒJIEM

Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” izsludina sabiedriskā labuma projektu iesniegšanas 2.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2 pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai. M2 Vietas potenciāla attīstības, kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana, dabas un kultūras resursu saglabāšana un attīstība kopējais izsludinātais finansējums Lasīt vairāk.....
Publicēts : 23.decembris.2016

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests ĪSTENO SAVAS IDEJAS

Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” izsludina sabiedriskā labuma projektu iesniegšanas 2.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2 pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai. M2 Vietas potenciāla attīstības, kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana, dabas un kultūras resursu saglabāšana un attīstība kopējais izsludinātais finansējums 244 482,83EUR 2.1. Atbalsts Lasīt vairāk.....
© 2009-2017 Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”.