Arhīvs

Publicēts : 23.marts.2017

“Kaimiņi” Padomes sēde

2017.gada 10.martā notika Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” Padomes sēde, kurā padome ir apstiprinājusi atklātā otrās kārtas projektu pieteikumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju iesniegto projektu pieteikumu atbilstību biedrības "Daugavpils un Ilūkstes Lasīt vairāk.....
Publicēts : 15.februāris.2017

Atbalsta iespējas uzņēmējiem

Aizritēja semināri par atbalsta iespējām uzņēmējiem Daugavpils un Ilūkstes novados. Semināra prezentācijas no Latgale plānošanas reģiona,Attīstības finanšu institūcijas ALTUM, Daugavpils Biznesa inkubatora un Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības Kaimiņi pielikumā. Kvalitatīvai projektu pieteikumu sagatavošanai nāciet uz konultācijām Sēlijas ielā 25, Daugavpilī (iepriekš pieteikšanās pa tālruni 2918440) Uzņēmējdarbības projektu pieteikumu sāksim Lasīt vairāk.....
Publicēts : 06.februāris.2017

ATBALSTA IESPĒJAS UZŅĒMĒJDARBĪBAI

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” izsluduna uzņēmējdarbības atbalsta projektu 3.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2 pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai. Mērķis: Vietas ekonomikas stiprināšana un uzņēmējdarbībau labvēlīgas vides radīšana Rīcība 1.1. Atbalsts mikro, mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai . Rīcība 1.2. Atbalsts vides radīšanai Lasīt vairāk.....
Publicēts : 31.janvāris.2017

Izsludina projektu iesniegšanas 3.kārtu

Biedrība „Kaimiņi” izsludina projektu iesniegšanas 3.kārtu Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai. Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana 03.03.2017-03.04.2017 Rīcībai 1.3. Nepārtauktā kārta Sludinājuma kopsumma Sludinājuma kopsumma  635394,57 EUR 1.1. Atbalsts mikro, mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai. Rīcība Lasīt vairāk.....
Publicēts : 27.janvāris.2017

1.kārtas rezultāti no Lauku atbalsta dienesta

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” 1.kārtā saņēma 68 projektu iesniegumus. Par atbilstošiem stratēģijai tika atzīti 64 projekti, kas nonāca Lauku atbalsta dienestā. Gala lēmums par 1.kārtas projektu iesniegšanas rezultātiem no Lauku atbalsta dienesta: 1.1. Atbalsts mikro, mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai: aptiprināti 6 projekti, noraidīti 5 projekti, atsaukts 1 projekts. Lasīt vairāk.....
© 2009-2017 Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”.