Sēlijas kultūras programmas rezultāti

Publicēts : 30.aprīlis.2024

Partnerības “Kaimiņi” izsludinātās Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkurss “Sēlijas kultūras programma” 2024. gadā ir noslēdzies.

Kultūras programmas mērķis ir veicināt kvalitatīva un daudzveidīga kultūras piedāvājuma pieejamību sabiedrībai un attīstīt jaunradi Sēlijā, kā arī veicināt Sēlijas kultūras daudzveidības saglabāšanu un attīstību.

Pieejamais konkursa finansējums 2024. gadā bija 84 000 €. Saņemti 70 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto summu 256 695 €. Vērtēšanai tika nodoti 69 projekti, kas atbilda projektu konkursa nolikuma prasībām. Projektus izvērtēja 6 ekspertu komisija, kuras sastāvu veido 3 Sēlijas vēsturiskās zemes pārstāvji, 2 Valsts Kultūrkapitāla fonda pārstāvji un 1 Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvis.

Apstiprināti 29 projekti par kopējo summu 84 000 €, kas ietver visus Sēlijas kultūras programmas izvirzītos mērķus un ģeogrāfiski pārklāj visu Sēlijas vēsturiskās zemes teritoriju.

Ar apstprināto projektu sarakstu var iepazīties te: https://selija.com/selijas-kulturas-programma/