Arhīvs

Publicēts : 23.decembris.2016

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests SEMINĀRI PROJEKTU IESNIEDZĒJIEM

Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” izsludina sabiedriskā labuma projektu iesniegšanas 2.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2 pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai. M2 Vietas potenciāla attīstības, kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana, dabas un kultūras resursu saglabāšana un attīstība kopējais izsludinātais finansējums Lasīt vairāk.....
Publicēts : 23.decembris.2016

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests ĪSTENO SAVAS IDEJAS

Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” izsludina sabiedriskā labuma projektu iesniegšanas 2.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2 pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai. M2 Vietas potenciāla attīstības, kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana, dabas un kultūras resursu saglabāšana un attīstība kopējais izsludinātais finansējums 244 482,83EUR 2.1. Atbalsts Lasīt vairāk.....
Publicēts : 14.decembris.2016

Apstiprināti grozījumi stratēģijā!

Izmaiņas Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības "Kaimiņi" vietējās attīstības stratēģijā izvērtēja Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju arlases komiteja un pieņēma lēmumu nr. 9.1-7e/33/2016 par SVVAA stratēģijas grozījumu atbilstību Noteikumu Nr.125 un Noteikumu Nr. 590 nosacījumiem. Izmaiņas stratēģijā skāra projektu vērtēšanas kritērijus. Gatvavojot jaunos projektu pieteikumus, pievērsiet uzmanību grozījumiem. Strategija_Kaimini_grozijumi_2016.docx Lasīt vairāk.....
Publicēts : 23.novembris.2016

Latvijas Lauku foruma pārstāvji snieguši būtisku ieguldījumu LEADER pieejas iedzīvināšanai Moldovā

Latvijas Lauku foruma (LLF) īstenotā attīstības sadarbības projekta* ietvaros laika posmā no 2016.gada 6. līdz 11.novembrim Latvijas delegācija 14 cilvēku sastāvā apmeklēja Moldovas Ziemeļu reģionu. Latvijas delegācijas sastāvu veidoja 3 Latvijas Lauku foruma eksperti, 8 vietējo rīcības grupu pārstāvji un 1 pārstāvis no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM). Lasīt vairāk.....
Publicēts : 22.jūlijs.2016

2016. gada 22. jūlijā Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Daugavpils un Ilūkstes novados stažēsies Moldovas eksperti, identificējot uz vajadzībām balstītus risinājumus lauku teritoriju attīstībai No 24. - 37. jūlijam biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” savā darbības teritorijā  uzņems divus Moldovas pārstāvjus, lai pēc individuāli izstrādātas stažēšanās programmas iegūtu pieredzi un zināšanas. Programmā notiks partnerības darba izzināšana, kā Lasīt vairāk.....
© 2009-2017 Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”.