1.kārtas projektu rindojums

Publicēts : 17.jūnijs.2024

2024.gada 15.jūnijā noslēdzās 1. kārtā iesniegto projektu vērtēšana.

Atklāta projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023. – 2027.gadam intervences LA19 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” tika izsludināta 15.aprīlī. Tika saņemti 5 projektu pieteikumi. R1 vietējo uzņēmēju atbalsts – 3 projektu pieteikumi un R2 atbalsts tūrisma pakalpojumu un produktu kvalitātes uzlabošanai un dažādošanai – 2 projektu pieteikumi

Ar izvertēto projektu rindojumu var iepazīties te: https://daugavpils.partneribas.lv/?page_id=3917.