Jaunumi

Publicēts : 10.maijs.2022

Nepārtrauktās kārtas projektu rindojums III.posms

Laika posmā no 10.03.2022.- 10.04.2022. notika  Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas nepārtrauktās kārtas projektu konkurss rīcībā 1.1. Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai. Kopumā pieejams finansējums EUR 594 341,95 apmērā. Tika saņemts 4 projektu Lasīt vairāk.....
Publicēts : 07.maijs.2022

Aicinām pieteikties semināriem uzņēmējdarbības veicināšanas jomā

Latgales plānošanas reģions 2022. gada maijā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (akronīms: UAP Latgale) ietvaros organizē 4 seminārus Latgales reģiona pašvaldību darbiniekiem, uzņēmējiem, to pārstāvjiem, topošajiem uzņēmējiem un citiem interesentiem ar mērķi stiprināt pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības veicināšanas jomā, kā arī sekmēt uzņēmumu operacionālo kapacitāti par uzņēmējdarbības aktuālajiem jautājumiem. Lasīt vairāk.....
Publicēts : 06.maijs.2022

Aicinām jūs pievienoties Eiropas lauku attīstības virzītāju domubiedriem un parakstīt Eiropas Lauku paktu!

Jaunā pakta mērķis ir mobilizēt valsts iestādes un ieinteresētās personas rīkoties atbilstoši lauku kopienu vajadzībām un vēlmēm, lai sekmētu kopīgu sistēmu ieinteresēto personu iesaistīšanai un sadarbībai ES, valsts, reģionālā un vietējā līmenī. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un Demogrāfijas un demokrātijas komisāre Šuica, Lauksaimniecības komisārs Vojcehovskis un Reģionālās attīstības komisāre Fereira Lasīt vairāk.....
Publicēts : 03.maijs.2022

“Ēdināšanas pakalpojumi, Latgales kulinārā mantojuma tīkls”

Klātienes praktiskais seminārs Krāslavā, Tūrisma informācijas centrā, 12.05.2022. Mērķauditorija: Latgales reģiona ēdināšanas sektora uzņēmumu pārstāvji, tūrisma nozares uzņēmēji, mājražotāji vai potenciālie ēdināšanas uzņēmumu veidotāji.  Semināra mērķis:  Iepazīstināt dalībniekus ar teorētisko un praktisko bāzi, balstoties uz Latgales kulinārā mantojuma centra darbību, kvalitatīva un pārdomāta ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai, nepieciešamo sanitārijas un higiēnas prasību Lasīt vairāk.....
Publicēts : 02.maijs.2022

VEBINĀRS PAR ĒTIKU UN ETIĶETI DARĪJUMU PASAULĒ

Korporatīvās sociālās atbildības semināru cikls uzņēmējiem Viduslatgales pārnovadu fonds aicina uzņēmējus un ikvienu interesentu piedalīties vebinārā “Ievērojiet ētikas un etiķetes normas” - kā to saprast un izskaidrot darbiniekiem? Šis ir laiks, mēs pieredzam, ka viens pēc otra uzņēmumi, neskatoties uz peļņas zaudējumiem, pieņēma ētisku lēmumu izbeigt sadarbību ar valsti – Lasīt vairāk.....