LEADER īstenotie projekti

PABEIGTI BĒRNU LAUKUMA “MAZPUTNIŅŠ” UZSTĀDĪŠANAS DARBI

Medumu pagasta biedrības “Medumu Cerība” izstrādātais un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros atbalstītais projekts “Bērnu rotaļu laukuma “Mazputniņš” izveidošana bērnu fiziskās attīstības un vides izglītības veicināšanai Medumu ciemā” (Nr.17-03-AL28-A019.2201-000023) ir pabeigti uzstādīšanas darbi. Projekta Lasīt vairāk.....
Publicēts : 09.oktobris.2017

Vecākās paaudzes deju kopa “Ozolzīles” sadancī prezentē Sēlijas tautu tērpus

2017. gada 7. oktobrī Ilūkstes novada Kultūras centrā notika senioru deju kolektīvu sadancis „Dejosim līdzi rudens lapām”, kurā vecākās paaudzes deju kopa “Ozolzīles” prezentēja projekta ietvaros iegādātos Sēlijas novadam raksturīgos tautas tērpus. Vecākās paaudzes deju kopa "Ozolzīles" ir vienīgais vecākās paaudzes deju kolektīvs Ilūkstes novadā , kurā, kopā darbojoties 10 Lasīt vairāk.....
Publicēts : 15.septembris.2017

Uzsākta projekta “Mednieku sabiedriskā centra izveide” realizēšana

Biedrība „Daugavpils mednieku un makšķernieku saimniecība”  (turpmāk tekstā Biedrība) ir uzsākusi projekta “Mednieku sabiedriskā centra izveide” (Nr.17-03-AL28-A019.2201-000012) realizēšanu, kurš guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 2. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas Lasīt vairāk.....

Daugavpils novadā tiks piedāvāts jauns pakalpojums – mirušo mīļdzīvnieku kremēšana “BioBēres”

Uzņēmums SIA “AKAI” projekta ietvaros “Pakalpojumi iedzīvotājiem mīļdzīvnieku kremēšanas jomā”, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programma Daugavpils novadā pašlaik veic iekārtas uzstādīšanu, lai no nākošā 2018.gada pavasara uzsāktu sniegt kremēšanas pakalpojumus, pieņemot no privātpersonām vai organizācijām mirušo suņu, kaķu vai citu neliela izmēra dzīvnieku Lasīt vairāk.....

Silenes ciemā bērnu aktivitātēm ierīkots jauns rotaļu laukums

Bērnu rotaļu laukumiņa iekārtošanas darbi Silenes ciemā ir pabeigti un iekārtas uzstādītas. Biedrība “Silenes stariņi” īstenojusi izvirzīto mērķi – radīt drošu un labvēlīgu vidi bērnu un jauniešu saturīga brīvā laika pavadīšanai, vienlaikus arī radot lauku vides pievilcību un pieejamību. Tas, ka izveidotais bērnu rotaļu laukumiņš ir nepieciešama Silenes ciema infrastruktūras Lasīt vairāk.....