LEADER īstenotie projekti

Rotaļu laukums Subatē

Jaunais rotaļu laukums ir sengaidīts Subatē. Šogad pavasarī iecere ir īstenojusies un, uzsākot vasaras sezonu, Ezermalas parks ir kļuvis krāsaināks un bērnu čalu pilns. Vecās rotaļu konstrukcijas, kas tika uzstādītas 2003.gadā ir savu nokalpojušas. Biedrība „Subatieši-sanākam, domājam, darām”, piesaistot ES fonda līdzekļus no Lauku programmas LEDER, īstenoja ieceri, kuras rezultātā Lasīt vairāk.....

SIA RECENS projekts “Uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”

SIA "RECENS"  2016.gada 06.oktobrī saņēma lēmumu no Lauku atbalsta dienesta par projekta iesniegumu Nr.16-03-AL28-A019.2101-000018 apstiprināšanu par atbalsta saņemšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) darbības programmas „ Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam” apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projekts „ Uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” īstenots Lasīt vairāk.....