LEADER īstenotie projekti

Biedrība Demenes “Sociālā atbalsta centrs” īstenojusi projektu “Paaudžu nama izveidošana Demenes pagasta Kumbuļos”

Biedrība Demenes “Sociālā atbalsta centrs” īstenojusi projektu “Paaudžu nama izveidošana Demenes pagasta Kumbuļos”, kas ir guvis finansiālu atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 7. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. Lasīt vairāk.....

IK Žāģeri veiksmīgi realizēja otro projektu “Meža piekabes iegāde IK Žāģeri darbības paplašināšanai”

IK Žāģeri reģistrēts 2017.gada. Uzņēmums nodarbojas ar gaļas liellopu un jaunlopu audzēšanu, ir plānots paplašināt uzņēmuma darbības lauku. Šobrīd IK Žāģeri aktīvākais sadarbības partneris gaļas liellopu realizācijā ir uzņēmums SIA Liellopu izsoļu nams. Uzņēmumam jau ir pieredze projektu īstenošanā. 2017.gadā, piedaloties ES ELFLA projektu iesnieguma konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas Lasīt vairāk.....

Projektu “Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada Naujenes, Salienas un Višķu pagastos” ir realizējusi Daugavpils novada dome

Daugavpils novada dome ir īstenojusi projektu “Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada Naujenes, Salienas un Višķu pagastos” ar mērķi uzlabot dzīves vides kvalitāti Daugavpils novada iedzīvotājiem, nodrošinot ģimenēm ar bērniem drošu un draudzīgu atpūtas vietu izveidošanu. Projekta rezultātā ir izveidoti 5 jauni bērnu rotaļu laukumi Naujenes, Salienes un Višķu ciemos. Projekta Lasīt vairāk.....

BDR Kalupes kopienu atbalsta centrs “Vitrāža” ir īstenojusi sabiedriskā labuma projektu

BDR Kalupes kopienu atbalsta centrs "Vitrāža" ir īstenojusi sabiedriskā labuma projektu ” Vide un veselīgs dzīves veids ir cilvēku bagātība”, tādējādi radot apstākļus iedzīvotāju motivēšanai uzturēt veselīgu dzīves veidu, ģimeņu kopīgai brīva laika pavadīšanai un sakārtotas vides nodrošināšanai. BDR Kalupes kopienu atbalsta centrs "Vitrāža" aktīvi darbojas Kalupas pagastā un iepriekš Lasīt vairāk.....