Jaunumi

Publicēts : 10.marts.2022

Seminārs “Grāmatvedības uzskaite mazajiem uzņēmējiem”

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmējiSemināru vadīs ekonomikas doktore, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Finanšu un grāmatvedības institūta profesore, zinātnisku un praktisku rakstu autore Inguna Leibus.Norises vietas, moderators:⮚ Zoom tiešsaistē 23.03.2022., saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēcreģistrācijas.⮚ Moderators Ligita Karvele, 26162986 e-pasts latgales.uznemejs@gmail.comSemināra darba kārtība DK_Leibus_23.03.2022.-Gramatvedibas-uzskaite-mazajiem-uznemejiemLejupielādēt Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot Lasīt vairāk.....
Publicēts : 10.marts.2022

Seminārs ar praktisko darbu “Aprites ekonomikas principi mazajam un vidējam uzņēmumam”

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmējiKā jaunās politikas Eiropā var ietekmēt Latvijas mazos un vidējos uzņēmējus? Kas uzņēmējiem būtu jāzina par Aprites ekonomiku? Kā šīs zināšanas izmantot uzņēmējdarbības paplašināšanā un jaunu biznesa ideju radīšanā? Kādas jaunas vides prasības nākotnē ietekmēs uzņēmējus? Kā aprites ekonomika attiecas uz manu uzņēmumu?Semināru vada: dr.sc.ing Jana Simanovska, Lasīt vairāk.....
Publicēts : 10.marts.2022

Nepārtrauktās kārtas projektu rindojums

Laika posmā no 10.01.2022.- 10.02.2022. notika  Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas nepārtrauktās kārtas projektu konkurss rīcībā 1.1. Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai. Kopumā pieejams finansējums EUR 594 341,95 apmērā. Tika saņemts 4 projektu Lasīt vairāk.....
Publicēts : 10.marts.2022

11.kārtas projektu rindojums

Laika posmā no 10.01.2022.- 10.02.2022. notika  Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas 11. kārtas projektu konkurss rīcībā 2.1. Atbalsts iniciatīvām, kuras vērstas uz efektīvu un ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu lauku sabiedrības dzīves standartu paaugstināšanai. Kopumā pieejams finansējums EUR 319 750,57 Lasīt vairāk.....
Publicēts : 09.marts.2022

Izsludināta pieteikšanās inovatīvu biznesa ideju konkursam Latgalē “Nākotnes atslēga 2022”

Latgales plānošanas reģions (LPR) aicina pieteikt dalību inovatīvu biznesa ideju konkursā „Nākotnes atslēga 2022” ar iespēju 7 labākajiem biznesa ideju autoriem saņemt galveno balvu: apmaksātu pieredzes apmaiņas braucienu uz Norvēģiju, lai iepazītos ar šīs valsts labās prakses piemēriem veiksmīgas uzņēmējdarbības attīstībā. Konkursu organizē LPR Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas Lasīt vairāk.....