“Tūrisma pakalpojumi un digitālo rīku izmantošana Preiļu partnerības teritorijā”

Publicēts : 30.maijs.2022

Datums: 02.06.2022.

Mērķis: klātienē iepazīt un gūt pieredzi, iedvesmoties no Preiļu rajona partnerības teritorijas uzņēmējiem digitālo rīku izmantošanā.


Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji, tūrisma uzņēmēji, kā arī uzņēmēji, kuri vēlas uzsākt darbību, attīstības un uzņēmējdarbības plānošanas speciālisti, biedrību un asociāciju pārstāvji, kas saistīti ar uzņēmējdarbību, tūrisma pakalpojumu sniegšanu.


Ko semināra dalībnieki iegūs: klātienē varēs iepazīties ar konkrēta uzņēmēja pieredzi. Dalībnieki iegūs jaunas ierosmes savas darbības
dažādošanai un sadarbības kontaktus.


Norises vietas: Preiļu rajona partnerības teritorija


Moderators: Rūdolfs Liepnieks, tel. 27877787, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

Semināra darba kārtība šeit

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.

Pieteikuma saite: https://ieej.lv/pieteiksanasPreili


Seminārs ir bez maksas. Dalībnieki pārvietojas ar saviem transportlīdzekļiem.

Vairāk informācijas savā partnerībā:

  • Koordinatore Sandra Palma, ludzaspartneriba@inbox.lv;
  • Izpilddirektore Ineta Elksne, ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv
  • Valdes locekle Valija Vaivode, preilupartneriba@inbox.lv;
  • Ziemeļlatgales partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva Leišavniece ieva.leisavniece@yandex.com;
  • Krāslavas rajona partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Zane Ločmele, kraslavaspartneriba@inbox.lv
  • Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” – koordinatore Inga Krekele, inga.krekele@gmail.com

Projekta mērķis: 

Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības stratēģija – būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā. Projekta ietveros plānots organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes).