PIEASAKIES SEMINĀRAM “Ko iegūs lietotājs no saules paneļu uzstādīšanas?”

Publicēts : 01.jūnijs.2022

05.06.2022. Zoom seminārs

Mērķauditorija: Latgales reģiona esošie un topošie uzņēmēji, tūrisma speciālisti un pakalpojumu sniedzēji.

Semināra mērķis: Izprast saules paneļu uzstādīšanas ieguvumus un, kā organizēt saules paneļu darbību.

Semināru vadīs:  Ināra Mieze, viesu mājas Eglaine īpašniece un Aigars Čakāns.

Norises vieta, moderators: 

  • Zoom tiešsaistē 05.06.2022, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.

Moderators darbosies uz vietas viesu mājā Eglaine, Drikašķi, Malnavas pagasts, Ludzas novads. Ligita Karvele , e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

Semināra darba kārtība šeit:

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.  

Pieteikuma saite: https://ej.uz/piet_saulesenergija

  • Seminārs ir bez maksas.

Vairāk informācijas savā partnerībā: 

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības stratēģija – būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā.  Projekta ietveros plānots organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes).