LEADER īstenotie projekti

Biedrība „Višķu attīstībai” ir īstenojusi projektu “Luknas ezera krasta (pie laivu stacijas un sabiedriskās pirts) teritorijas labiekārtošana”

Biedrība „Višķu attīstībai” ir sabiedriskā labuma organizācija, kura aktīvi darbojas kopš 2009.gada Višķu pagasta teritorijā. Kopš dibināšanas biedrība aktīvi meklē iespējas, lai piesaistītu finansējumu dažādu Višķu pagasta iedzīvotājiem aktuālu jautājumu risināšanai, piemēram, apkārtējās vides sakopšanai, jaunu tūrisma pakalpojumu izveidošanai un dažādošanai, brīvā laika pavadīšanas iespēju uzlabošanai, publisko ezeru apsaimniekošanai u.c. Lasīt vairāk.....

ZS ” Vetiņi” realizēja projektu “MOBILĀ VETERINĀRĀ KLĪNIKA-LABORATORIJA”

ZS " Vetiņi" izveidots 2018.gada. ZS Vetiņi specializācija ir atgremotāju dzīvnieku veterinārmedicīnas pakalpojumi – ganāmpulku dzīvnieku slimību profilakse, veselības uzraudzība, ķirurģisku operāciju veikšana, slimo dzīvnieku primārā diagnostika un ārstēšana. Uzņēmums sniedz atbalstu zemnieku saimniecībām/ ganāmpulku īpašniekiem, ar savām mūsdienīgām zināšanām un prasmēm palīdzot uzturēt dzīvnieku veselību, ciltsdarbu, labturību un konsekventu Lasīt vairāk.....

Biedrība “Mednieku kolektīvs Ambeļi” turpina attīstīt mednieku namiņu un trofeju telpu Ambeļu pagasta Parka ielā 14

Biedrība „Mednieku kolektīvs Ambeļi” (turpmāk tekstā Biedrība) ar mēŗķi,  veidot sabiedrības pareizu izpratni par medībām un motivēt jauno paaudzi pievērsties veselīgam dzīvesveidam, turpina attīstīt izveidoto mednieku namiņu un trofeju telpu Ambeļu pagasta Parka ielā 14. Projekts ““Mednieku namiņa un trofeju telpas darbības pilnveidošana un plašākas sabiedrības piesaistīšana Ambeļu pagasta Parka Lasīt vairāk.....

Īstenots projekts “Pārvietojamas tirdzniecības vietas “PĪTENIS” aprīkojuma un darba instrumentu iegāde” (Nr.19-03-AL28-A019.2102-000002)

Ina Vaikule ir Daugavpils novada amatniece, kas savā pamatdarbībā nodarbojas ar pinumiem. Pinumu izgatavošanai tiek izmantoti vietējie resursi: dažādu sugu kārklu klūgas, sloksnītes, doņi, meldri. Projekta mērķis ir popularizēt pīšanas amatnieku prasmes un to darinājumus. Lai mūsdienu tirgū klūgu pinumi būtu konkurētspējīgi, pieejami un pieprasīti, projekta īstenošanas rezultātā, tika izveidota Lasīt vairāk.....

SIA “Recens” ir īstenojis projektu “Kalnu pacēlāja iegāde”(Nr.18-03-AL28-A019.2101-000003)

Projekta mērķis ir veicināt tālāku SIA "Recens" darbības attīstību un uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti, uzstādot jaunu kalnu pacēlāju, tādējādi veicinot uzņēmuma konkurētspēju, apgrozījuma pieaugumu un klientu skaita palielināšanos. Tika iegādāts tehnoloģiski jaunākais kalnu pacēlājs,  kas pieejams patreiz Eiropas tirgū. Jaunais pacēlājs galvenokārt paredzēts slēpotājiem, kuriem 2018.gada sākumā tiks pabeigta jauna Lasīt vairāk.....