LEADER īstenotie projekti

Īstenots projekts ”Viesu mājas “Mežmalas” darbības attīstība”

ZS Līksnas pagasta zemnieku saimniecība "MEŽMALAS" piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un ieguldot savu līdzfinansējumu, īstenoja projektu ”Viesu mājas "Mežmalas" darbības attīstība”. Projekta īstenošanas rezultātā tika iegādāti jauni pamatlīdzekļi - mauriņa pļaujmašīna, elektroģenerators, ventilācijas, klimata kontroles iekārta, ka arī tika veikta lauku tūrisma atpūtas teritorijas atjaunošana un izbūve. Lasīt vairāk.....

SIA Dvinska Bakery īstenoja projektu “Konditorejas izstrādājumu ceha izveidošana” Kalkūnes pagastā

Maizes ražošana, svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošanas nozare vienmēr bijusi viena no nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm Latvijā, kas rāda lielu pieprasījumu pēc konditorejas izstrādājumiem. Izmantojot savu pieredzi konditorejas izstrādājumu ražošanā un tirdzniecībā, SIA Dvinska Bakery īstenoja projektu “Konditorejas izstrādājumu ceha izveidošana” Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā. Tika izveidots jauns konditorejas Lasīt vairāk.....

Pabeigta projekta “Līksnas muižas kapelas ēkas saglabāšana un izmantošana kultūras dzīves un tūrisma aktivitātēm” īstenošana

Biedrība “Līksnas muižas kapela” īstenojusi projektu “Līksnas muižas kapelas ēkas saglabāšana un izmantošana kultūras dzīves un tūrisma aktivitātēm “. Projekts guva finansiālu atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 7. kārtā un tika īstenots Latvijas Lasīt vairāk.....

Atklāta KOPĀ DARĪŠANAS VIETA Ilūkstē

9. novembrī tika atklātas telpas ēkā Brīvības ielā 3, kas paredzētas dažādu jomu Ilūkstes novada NVO un novada iedzīvotājiem, lai kopā darbotos un izglītotos (semināru, konsultāciju vajadzībām, u.c.); dibinātu jaunus kontaktus sadarbības projektiem, uzsāktu un īstenotu dažādas iniciatīvas; darbotos vienotu mērķu sasniegšanai un pasākumiem kopienas kapacitātes stiprināšanai. Atklāšanas pasākumā piedalījās Lasīt vairāk.....