LEADER īstenotie projekti

SIA Dvinska Bakery īstenoja projektu “Konditorejas izstrādājumu ceha izveidošana” Kalkūnes pagastā

Maizes ražošana, svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošanas nozare vienmēr bijusi viena no nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm Latvijā, kas rāda lielu pieprasījumu pēc konditorejas izstrādājumiem. Izmantojot savu pieredzi konditorejas izstrādājumu ražošanā un tirdzniecībā, SIA Dvinska Bakery īstenoja projektu “Konditorejas izstrādājumu ceha izveidošana” Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā. Tika izveidots jauns konditorejas Lasīt vairāk.....

Pabeigta projekta “Līksnas muižas kapelas ēkas saglabāšana un izmantošana kultūras dzīves un tūrisma aktivitātēm” īstenošana

Biedrība “Līksnas muižas kapela” īstenojusi projektu “Līksnas muižas kapelas ēkas saglabāšana un izmantošana kultūras dzīves un tūrisma aktivitātēm “. Projekts guva finansiālu atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 7. kārtā un tika īstenots Latvijas Lasīt vairāk.....

Atklāta KOPĀ DARĪŠANAS VIETA Ilūkstē

9. novembrī tika atklātas telpas ēkā Brīvības ielā 3, kas paredzētas dažādu jomu Ilūkstes novada NVO un novada iedzīvotājiem, lai kopā darbotos un izglītotos (semināru, konsultāciju vajadzībām, u.c.); dibinātu jaunus kontaktus sadarbības projektiem, uzsāktu un īstenotu dažādas iniciatīvas; darbotos vienotu mērķu sasniegšanai un pasākumiem kopienas kapacitātes stiprināšanai. Atklāšanas pasākumā piedalījās Lasīt vairāk.....

Biedrība Demenes “Sociālā atbalsta centrs” īstenojusi projektu “Paaudžu nama izveidošana Demenes pagasta Kumbuļos”

Biedrība Demenes “Sociālā atbalsta centrs” īstenojusi projektu “Paaudžu nama izveidošana Demenes pagasta Kumbuļos” (projekta Nr.19-03-AL28-A019.2201-000006), kas ir guvis finansiālu atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 7. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. Lasīt vairāk.....