SIA Rubiki pabeidza projektu īstenošanu

SIA Rubiki atrodas Daugavpils novada Līksnas pagastā, un nodarbojas ar gaļas liellopu un graudaugu audzēšanu. Saimniecībā izveidota ražotne, kas nodarbojas ar HDPE ģeomembrānas montāžu un ieklāšanu, kā arī plastmasas rezervuāru ražošanu.

2013.gadā, SIA Rubiki saņēma biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” atbalstu un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu, realizēja projektu “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”, kurā ietvaros tika izbūvēta arī ražotne.

Taču pilnvērtīgai ceha ražotnei bija nepieciešams iegādāties telferi, kā arī ierīkot apkuri, jo dažu detaļu ražošanai nepieciešams nodrošināt konstantu temperatūru. Lai izveidotu pilnvērtīgu un konkurētspējīgu ražotni bija nepieciešams izveidot cehā betona grīdu, jo detaļu pārvietošanu apgrūtināja  nekvalitatīvais grīdas segums.

SIA Rubiki saņēma atbalstu savam otram projektam “Ūdens tilpņu montāžas ceha un noliktavas vienkāršotā atjaunošana”. Sasniedzot projekta mērķi, tika veikta plastmasas ražošanas ceha apkures sistēmas ierīkošana, grīdas betonēšana 500 m2 platībā, kā arī tika iegādāts telferis lielgabarīta detaļu pārvietošanai cehā. Tika sakārtots cehs un tā apkārtne, uzlaboti darbinieku darba apstākļi, kā arī izveidota vēl viena darba vieta.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 100000.00,  tajā skaitā publiskais finansējums EUR 70000.00