Biedrība “Dvietiņa” pabeidza projekta īstenošanu

Biedrība „ Dvietiņa ”, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu, realizēja projektu „ Dvietes sporta un rotaļu laukuma pārbūve ”.

Dvietē ir  jauns sporta objekts – prasībām atbilstošs futbola laukums, kurā var ne tikai vienkārši spēlēt futbolu vai trenēties, bet arī rīkot sacensības Dvietes un citu Ilūkstes novada pagastu bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.

Īstenojot projektu, tika pārbūvēti sporta un rotaļu laukumi Dvietes parkā, uzstādīts atbilstošais aprīkojums, veicinot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu un nodrošinot sporta un brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanu bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, tajā skaitā, audžuģimeņu bērniem, mazaizsargātiem novada iedzīvotājiem, kā arī bijušiem dvietiešiem un tūristiem no visas Latvijas.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 29318.62 EUR; attiecināmās izmaksas – 29318.62 EUR, publiskais finansējums – 26386.76 EUR.