LEADER īstenotie projekti

Kalkūnes pagastā ir īstenots vēl viens projekts

SIA ”Augustplatz-K” realizēja projektu “Atpūtas laukuma “Augustplatz” ēdināšanas zonas izveide un aprīkojuma iegāde mobilās ceptuves vajadzībām”(projekta Nr. 20-03-AL28-A019. 2104-000003) Projekta ietvaros ēdināšanas zonai tika iegādātas divu veidu dārza mēbeles ar saulessargiem un atkritumu tvertne. Mobilās ceptuves vajadzībām bija nopirkti saldētava un virtuves kombains,  karstā ūdens aparāts un  augļu žāvēšanas skapis, Lasīt vairāk.....

ZS “Manturi” pabeidza projekta īstenošanu

ZS Zemnieku saimniecība "MANTURI" īstenojusi projektu “Tūrisma pakalpojuma pilnveidošana, izveidojot atpūtas māju“. Projekts tika finansēts no vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu 5. kārtā. Projekta mērķis - jauna naktsmītnes piedāvājuma radīšana atpūtas vietā „Manturi”, atjaunojot koka atpūtas Lasīt vairāk.....

Edīte Čamāne ir realizējusi projektu, izveidojot ģimenes uzņēmuma kafejnīcu Ilūkstē Raiņa ielā 4A

Projekts guva finansiālu atbalstu biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 5. kārtā un tika īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam  ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Projekta mērķis bija izveidot jaunu ēdināšanas uzņēmumu Ilūkstē - Lasīt vairāk.....

Biedrība “Dvietiņa” pabeidza projekta īstenošanu

Biedrība „ Dvietiņa ”, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu, realizēja projektu „ Dvietes sporta un rotaļu laukuma pārbūve ”. Dvietē ir  jauns sporta objekts - prasībām atbilstošs futbola laukums, kurā var ne tikai vienkārši spēlēt futbolu vai trenēties, bet arī rīkot sacensības Dvietes un citu Ilūkstes novada pagastu Lasīt vairāk.....

BDR Jauniešu klubs “Maļinki” ir īstenojusi sabiedriskā labuma projektu

BDR Jauniešu klubs "Maļinki" ir īstenojusi sabiedriskā labuma projektu "Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Maļinovas ciemā", piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Projekta īstenošanas rezultātā tika izveidota bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukums, kas dod iespēju bērniem rotaļāties piemērotā, bērnu vecumam atbilstošā, labiekārtotā un drošā vidē dažādojot Lasīt vairāk.....