LEADER īstenotie projekti

„Ābolu sulas spiešanas un fasēšanas iekārtas iegāde” īstenots projekts Nr.18-03-AL28-A019.2101-000004

ZS Pilskalnes pagasta zemnieku saimniecība "JAUNLAŠI" realizēja LEADER projektu ar mērķi iegādāties sulas spiešanas un fasēšanas iekārtu, kura ļaus pārstrādāt saimniecībā saražoto produkciju. Kopējās projekta izmaksas:42378.00 EUR.Publiskais/ ELFLA finansējums: 29664.60 EUR. Realizējot projektu, tika iegādāta sulas spiešanas un fasēšanas iekārta, kura ļauj pārstrādāt saimniecībā saražoto produkciju (ābolus un bumbierus), tādējādi tika Lasīt vairāk.....

IK “Viktor Bolhov” īstenojis projektu „IK “Viktor Bolhov” darbības efektivitātes paaugstināšana”

2018.gadā īstenoja LEADER projektu  Viktors Bolhovitins Nr.18-03-AL28-A019.2101-000011, kura mērķis ir iegādāties inovatīvu iekārtu, pateicoties kurai tika paaugstināta IK "Viktor Bolhov" darbības efektivitāte, tādā veidā paplašinot uzņēmuma darbību, izejot uz augstu tehnoloģisko līmeni, izveidojot darba vietas un apgūstot jaunus tirgus. LEADER finānsējuma rezultātā tika iegādāts jauns darbagalds HAAS VF2 YT. Kopējās Lasīt vairāk.....

Īstenots projekts “Vēsturiskā Lielbornes muižas parka atjaunošana, labiekārtošana un aprīkošana daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai”

Lielbornes muiža ir vienīgais muižas komplekss, kas saglabājies dabas parka „Daugavas loki“ teritorijā. No Lielbornes muižas un tās parka paveras skati uz Daugavas lokiem, bet Lielbornes muižas parku caurvij straujā Bornes upe, kura izgrauzusi iespaidīgu stāvkrastu ieleju. 2017.gadā Lielbornes muižu un tās aizaugušo parka teritoriju iegādājās SIA „Education Centre DURBE”. Lasīt vairāk.....

Daugavpils novadā veikti uzlabojumi aktīvā tūrisma infrastruktūrā (Nr.17-03-AL28-A019.2201-000009)

Daugavpils novadā tūrisma nozarē 2018.gada vasarā viens no galvenajiem uzdevumiem bija attīstīt velotūrisma un ūdenstūrisma infrastruktūru, lai veicinātu aktīvu dzīvesveidu, dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dabai draudzīga tūrisma pakalpojumu sniegšanu. Minēto mērķu sasniegšanai Daugavpils novada Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Višķu, Sventes un Medumu pagasta teritorijā ar norādēm tika nomarķēti trīs Lasīt vairāk.....

LPKS “Sēlijas āres” īstenojusi projektu „Universālās pašgājējmašīnas ar darba rīkiem iegāde” (Nr.17-03-AL28-A019.2101-000002)

Projekts „Universālās pašgājējmašīnas ar darba rīkiem iegāde” īstenots ar mērķi sniegt nelauksaimnieciskos pakalpojumus LPKS "Sēlijas āres" biedriem un citiem interesentiem. Projektā tika iegādāta jauna universālā pašgājējmašīna AVANT 750 ar darbarīkiem dažādu pakalpojumu sniegšanai, piemēram, zālienu appļaušana un smalcināšana, līdzināšanas, planēšanas darbu veikšanai, dažādu birstošo kravu kraušanai, pārkraušanai, augsnes sagatavošanai zālienam, Lasīt vairāk.....