Arhīvs

Publicēts : 06.decembris.2017

Sludinājums – izsludināta piektā kārta rīcībai 1.1.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana      09.01.2018-09.02.2018 Rīcībai 1.1. piektā kārta Sludinājuma kopsumma Atbalsts mikro, mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai. Rīcība – 183 965,73 EUR Projektu  īstenošanas termiņš   Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana  - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Lasīt vairāk.....
Publicēts : 01.decembris.2017

Elektroniskās sacensību laika uzskaites sistēmas iegāde

Biedrība „Tūrisma klubs „Sniegpulkstenīte”” īsteno Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu “Elektroniskā sacensību laika uzskaites sistēma”. Projekta mērķis ir veicināt sporta sacensību kvalitātes uzlabošanu vietas potenciālā attīstībai. Elektroniskā sacensību Lasīt vairāk.....
Publicēts : 01.decembris.2017

Biedrībai “Jubra” piešķirta kultūras zīme “Latviskais mantojums”

2017. gada 30. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika pasniegta kultūras zīme „Latviskais mantojums” 16 lauku tūrisma uzņēmējiem kā pateicība par līdz šim paveikto kultūras mantojuma daudzināšanā. Kultūras zīmi „Latviskais mantojums” par latviskā kultūras mantojuma saglabāšanu un demonstrēšanu tūrismā uzņēmējiem pasniedza Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde un Latvijas Pašvaldību savienības Lasīt vairāk.....
Publicēts : 30.novembris.2017
Publicēts : 29.novembris.2017

Apstiprināts projekta “Sēlijas Salas” logo

Pirmā aktivitāte projekta “Sēlijas Salas” ietvaros bija logo konkursa izsludināšana un norise. Noteiktajā termiņā – līdz 17. novembrim – tika saņemti divi atbilstoši iesniegumi. Izvērtējot to kvalitāti un pamatojumu, par labāko atzīts Jurģa Osmas piedāvājums. Šai logo ietverta sēliskā Zvaigšņu sakta, izmantots mēlenes zilais un bronzas tonis. Ietverta pilnīgi jauna Lasīt vairāk.....
© 2009-2017 Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”.