CEĻĀ UZ PAŠPIETIEKAMU TERITORIJU

Publicēts : 24.oktobris.2023

Uzsākam īstenot starpteritoriālo sadarbības projektu Nr. 23-00-A019.332-000009 “CEĻĀ UZ PAŠPIETIEKAMU TERITORIJU”. Projekts tiek īstenots starp četrām vietējām rīcības grupām: biedrību “Aizkraukles rajona partnerība” (vadošais partneris), “Bauskas rajona lauku partnerība”, partnerība “Kaimiņi” un Preiļu-Līvānu novadu partnerība “Kūpā”.

Projekta mērķis ir apzināt teritorijas pārtikas resursus, veicināt īso piegādes ķēžu attīstību un iesaistīto pušu sadarbību.

Iesaistītās puses un labumu guvēju loks – uzņēmēji, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, vietējie iedzīvotāji.

Plānotās aktivitātes:

 • Apaļā galda diskusijas starp VRG, pašvaldību, lauksaimniecības produkcijas ražotājiem;
 • Izglītojoši semināri par dažādām tēmām (sadarbība, kooperācija, kooperatīvu pieredze Latvijā līdz šim, bioloģiskie sertifikāti, “REKO ring”, īsās piegādes ķēdes, tiešā tirdzniecība, pašpietiekamība, jaunās paaudzes pārtika u.c.);
 • Pieredzes apmaiņas braucieni jeb tīklošanās starp sadarbības partneru teritoriju iesaistītajām pusēm;
 • Vietējo produktu lietošanas uzturā veicināšana – meistarklases ar sezonas produktiem, piesaistot atpazīstamu šefpavāru un/ vai uztura speciālistu;
 • Pašpietiekamības pētījums, kas ļaus saprast katras teritorijas kapacitāti un spēju nodrošināt vietējos iedzīvotājus un publiskās iestādes ar lokāli izaudzēto pārtiku;
 • Noslēguma pasākums.

Projekta plānotie rezultāti un ieguvumi:

 • Paaugstināta kapacitāte visām iesaistītajām pusēm par pārtikas produktu izmantošanu;
 • Tīklošanās un jaunas pieredzes gūšana starp partneru teritorijām;
 • Pašpietiekamības pētījuma rezultāti ļaus saprast reālo situāciju un nepieciešamos plānus nākotnē, lai mēs kļūtu neatkarīgāki;
 • Vietējās ekonomikas attīstības veicināšana un spēja pielāgoties pārmaiņām;
 • Veicināta sadarbība starp vietējiem ražotājiem, radot lielāku uzticību kopienas iekšienē;
 • Veselīgākas pārtikas izmantošana uzturā;
 • Īsās pārtikas ķēdes veicināšana un attīstīšana, tādējādi samazinot transportēšanas izdevumus un ietekmi uz vidi;
 • Saiknes veidošana starp pilsētu un laukiem, mazo zemnieku saimniecību atbalstīšana;
 • Resursu palikšana vietējā kopienā;
 • Veicināta interese, izglītošana un kapacitāte pašvaldības darbinieku starpā;
 • Lauksaimniecības ražotāju konkurētspējas uzlabošana, piešķirot augstāku vērtību to saražotajiem produktiem.

Publiskais finansējums 49 680.00 EUR.

Projekta īstenošanas periods 01.09.2023 – 30.09.2025

Projekts tiek finansēts saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumu 19.3. Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība.

Vairāk informācijas pie projektu vadītājas Ilvijas Ašmanes, ilvija.asmane@aizkrauklespartneriba.lv