Ceļā uz iedzīvotāju līdzdalību

Publicēts : 17.novembris.2023

Britu pārstāvniecības Latvijā finansētā projekta „Dienvidlatgale ceļā uz iedzīvotāju līdzdalību” ietvaros 7.–8.novembrī partnerība „Kaimiņi”, Krāslavas rajona partnerība un Preiļu un Līvānu novadu partnerība „Kūpā” devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Tukuma novadu. Arī Augšdaugavas novada pārstāvji piedalījās braucienā un guva jaunas zināšanas par iedzīvotāju sadarbību ar pašvaldību, cilvēku iesaisti sabiedriskajā dzīvē, kā arī apguva Tukuma novada pieredzi, kā veicināt sabiedrības aktivitāti.

Pirmajā dienā projekta dalībniekus iepazīstināja ar Tukuma novada kultūras nodaļas struktūru, ieviestajām pārmaiņām, nozīmīgākajiem pasākumiem, ko organizē pašvaldība. Smārdes pagastā notiek iedzīvotāju iesaiste konsultatīvajā padomē. Tika sniegta informācija ar padomes paveikto, kopienas aktivitātēm un pasākumiem, kā arī ar aktīvākajām biedrībām un to darbību. Svarīgi pieminēt, ka Smārdes iedzīvotāji ir čakli projektu rakstītāji. Tiek realizēti LEADER, Interreg un citi projekti, kas paredzēti sabiedriskajam labumam, kopienu aktivitātes celšanai, kā arī vides sakārtošanai. Smārdes pagasta pārvalde iepazīstināja ar administratīvi teritoriālās reformas ietekmi uz novadu, kā arī izstāstīja par svarīgākajiem notikumiem viņu pusē, par unikālās pagasta pārvaldes ēkas vēsturi un pašreizējo pielietojumu.

Lapmežciema pagastā varēja uzzināt vietas vēsturi, atklāt piejūras dzīves īpatnības, kā arī iepazīt dažādus zvejniecības rīkus. Pagastu apvienībā Jūrciemi izstāstīja savu pieredzi kopienas iedzīvotāju aktivizēšanā, projektu rakstīšanā, kā arī par savu ceļu uz „Viedā ciema” statusa iegūšanu, sasniegumiem un jomām, kur vēl ir “jāpiestrādā”. Tika izklāstīta arī iedzīvotāju konsultatīvo padomju pieredze, to izaicinājumi un priekšrocības, ko tās sniedz Jūrciemiem. Notika neliela ekskursija uz kādu senu māju Ragaciemā, kurai ir liels potenciāls kļūt par unikālu kultūrvietu Jūrciemos. Dienas noslēgumā restorānā „Bermudas” dalībnieki izzināja vietas vēsturi, projektus, ko saimnieki ir īstenojuši, lai vieta iegūtu sabiedrības atzinību un patiku. Restorāna saimnieki brauciena dalībniekus cienāja ar „Bermudu” izveidoto unikālo ēdienu – zivju soļanku, kas ir restorāna firmas zīme.

Otrajā dienā projekta dalībnieki devās uz unikālu, ar LEADER projektu atbalsu izveidotu vietu Kurzemē – Apgriezto māju. Tā ir māja, kurā viss ir kājām gaisā, arī istabu iekārtojums. Īsts piedzīvojums un izaicinājums organisma vestibulārajam aparātam. Kolosāls pieredzes stāsts un brīnišķīga apskates vieta kā bērniem, tā pieaugušajiem. Tālāk ceļš veda uz Enguri, kur viesi iepazinās ar uzņēmumu „Kukul” un „Maize un māksla” īpašnieku stāstiem. Uzzināja, kā jūras ciemā var izveidot plaukstošu biznesu, cepot maizi, smalkmaizītes un kā izveidot kultūrvietu, kur var ne tikai baudīt dažādus kultūras pasākumus, bet arī iegādāties Kurzemes mākslinieku mākslas darbus. Engures koprades telpās Mācītājmuižā tika apspriesta Engures ciema iedzīvotāju iesaiste iedzīvotāju padomē, tās funkcijas, kā arī pozitīvie aspekti, ar ko ir saskārusies ciema padome sadarbībā ar pašvaldību. Mācītājmuižas saimnieks izstāstīja savu ceļu, kā ir nonācis līdz Engurei, kā viņam ir izdevies atjaunot fantastisko ēku gan ar pašu, gan ar projektu finansējumu.  Tika parādīts Mācītājmuižas šī brīža piedāvājums vietējai sabiedrībai.

Šis brauciens bija brīnišķīga iespēja iepazīties ar Kurzemes pieredzi sabiedrības aktivitātes veicināšanā, smelties iedvesmu darbiem un jaunām idejām, ko varētu attīstīt arī Sēlijas un Latgales pusē.

Teksts, foto: Māra Multiņa