8.kārtas uzņēmējdarbības projektu rindojums

Publicēts : 06.maijs.2020

Laika posmā no 5.marta līdz 5.aprīlim notika  Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas 8. kārtas projektu konkurss rīcībā 1.1. Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai. Kopumā pieejams finansējums EUR 259608,52 apmērā.

Tika saņemti 16 projektu iesniegumi, kas tika vērtēti līdz 5.maijam. Ar iesniegto projektu rindojumu var iepazīties te: Rindojums_riciba_1_1_ML

Partnerības SVVA padomes lēmumi projektu pieteicējiem tika izsūtīti pa pastu vai izsniegti klātienē.

Turpmāko projektu izvērtēšanu veiks Lauku atbalsta dienests. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu – publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Lauku atbalsta dienests pieņems triju līdz piecu mēnešu laikā.

Aicinām projektu iesniedzējus regulāri pārbaudīt savu e-pastu un, saņemot informāciju no LAD, operatīvi atbildēt uz papildus uzdotajiem jautājumiem, ievērojot norādītos termiņus.