Jaunumi

Publicēts : 05.aprīlis.2019

Diskusija- Par sadarbības iespējām ar AS “Rīgas Centrāltirgus”

Latgales reģiona mājražotāji, amatnieki diskusijās ar Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centru, reģiona pašvaldībām kā būtiskāko attīstību ierobežojošo apstākli norāda ierobežotās iespējas produkciju piedāvāt tirgos ar nozīmīgu pirktspējas līmeni. Kā viens no sasniedzamākajiem lielajiem tirgiem tiek minēta Rīga, kur tikai nelliela daļa reģiona mājražotāju un amatnieku ir atraduši iespējas piedāvāt Lasīt vairāk.....
Publicēts : 02.aprīlis.2019

Konkurss „Dižprojekts” arī šogad lepojas ar inovatīviem un ilgtspējīgiem risinājumiem Latvijas lauku attīstībai un ekonomiskajai izaugsmei

Biedrība „Latvijas Lauku forums” jau astoto reizi organizēja LEADER Dižprojektu akciju, lai popularizētu reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas projektos ar LEADER pieejas finansējuma atbalstu, iedrošinot Latvijas iedzīvotājus drosmīgam lēmumam – dzīvot un aktīvi darboties laukos. Konkursa laikā galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto Lasīt vairāk.....
Publicēts : 01.aprīlis.2019

Starpvalstu sadarbības projekta „Dabas spēks un pirts tradīcijas – sev, ģimenei un biznesam!” ietvaros notika apmācības Līčos

No 22.-24. martam Jelgavas novadā norisinājās mācību seminārs, kurš tika organizēts tieši pirtniekiem no Jelgavas, Gulbenes, Daugavpils, Ilūkstes un Ozolnieku novadiem, kas vēlas pilnveidot savas iemaņas un prasmes savā turpmākajā darbībā. Apmācības bija viens no pasākumiem, kas norisinājās LEADER starpvalstu sadarbības projekta „Dabas spēks un pirts tradīcijas - sev, ģimenei Lasīt vairāk.....
Publicēts : 07.marts.2019

LIAA biznesa inkubators aicina uz sadarbību

Līdz 2019. gada 20. martam ir atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai inkubācijas programmā LIAA Daugavpils biznesa inkubatorā. Inkubācijas programmā aicināti pieteikties uzņēmumi, kuri nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem. Tā ir iespēja uzņēmumiem saņemt 50% līdzfinansējumu biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām un prototipu Lasīt vairāk.....
Publicēts : 04.marts.2019

Seminārs „MEŽA NEKOKSNES RESURSI, TO APSAIMNIEKOŠANA UN IZMANTOŠANA”

14.03.2019. plkst. 10:00 Bebrenes vispārizglītojoša un profesionālā vidusskola, Bebrenes muiža, Bebrene, Ilūkstes novads Darba kārtībā: Meža nekoksnes resursi, to ekonomiskānozīme un izmantošana Latvijā. Sēnes, to daudzveidība, izmantošanas iespējas. Dažādu meža un meža pļavu augu  vākšana, izmantošana. Retāk izmantotie meža resursi – sveķi, zaļenis, floristika u. c. materiāli. Meža produktu vākšana visa Lasīt vairāk.....