LEADER īstenotie projekti

SIA “Recens” ir īstenojis projektu “Kalnu pacēlāja iegāde”

Projekta mērķis ir veicināt tālāku SIA "Recens" darbības attīstību un uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti, uzstādot jaunu kalnu pacēlāju, tādējādi veicinot uzņēmuma konkurētspēju, apgrozījuma pieaugumu un klientu skaita palielināšanos. Tika iegādāts tehnoloģiski jaunākais kalnu pacēlājs,  kas pieejams patreiz Eiropas tirgū. Jaunais pacēlājs galvenokārt paredzēts slēpotājiem, kuriem 2018.gada sākumā tiks pabeigta jauna Lasīt vairāk.....

Aicinām nogaršot Dvietes mājas saldējumu!

Atis Stapkevičs 2019. gadā realizēja projektu "Ozolāju saldējums" ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētā atklātā konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros, tādējādi tika radīta lielāka pievienotā vērtība savai saražotajai lauksaimniecības produkcijai. Ar projekta līdzfinansējuma palīdzību tika iegādāta saldējuma mašīna, saldējuma lāde un tika uzbūvēts namiņš - saldējuma ražošanai Lasīt vairāk.....

Zs “Senči” turpina attīstīt savu koka amatniecības piemājas darbnīcu

2017. gadā realizējot projektu “Pamatlīdzekļu iegāde vietējās dabas vērtībās balstītas uzņēmējdarbības uzsākšanai Pilskalnes pagasta "Senčos"” tika uzsākta ZS "Senči" koka apstrādes nozares darbība ar mērķi izveidot Ilūkstes novadā un Latgalē nebijušu tūrisma un ražošanas pakalpojuma apvienojumu, kura centrālais elements ir koks, kā vietējais resurss un vērtība. 2019. gada ZS Senči Lasīt vairāk.....

BDB “Tūrisma klubs “Sniegpulkstenīte”” ir īstenojusi projektu“Elektroniskā sacensību laika uzskaites sistēma”

Biedrība "Tūrisma klubs "Sniegpulkstenīte"" darbojas kopš 2012. gada, apvienojot biedrus, kuri jau vairākus gadus nodarbojas ar tūrismu un aktīva dzīves veida popularizēšanu. “Sniegpulkstenīte” ir īstenojusi ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētā atklātā konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam projektu “Elektroniskā sacensību laika uzskaites sistēma” ar mērķi veicināt sporta Lasīt vairāk.....

Dabas parkā ” Dvietes paliene” ir īstenots projekts “Inventāra iegāde Dvietes palienes dabas parka Vides klases nodarbībām”

Biedrība Dvietes Senlejas pagastu apvienība ir īstenojusi ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētā atklātā konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam sabiedriskā labuma projektu “Inventāra iegāde Dvietes palienes dabas parka Vides klases nodarbībām”. Projekta īstenošanas rezultātā tika iegādāts kvalitatīvs inventārs putnu un dzīvnieku novērošanai, tādējādi tika ieviestas jaunas aktivitātes Lasīt vairāk.....