LEADER īstenotie projekti

Piecos Daugavpils novada ciemos izveidoti jauni bērnu rotaļu laukumi

Daugavpils novada dome ir īstenojusi projektu „Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada Ambeļu, Kalkūnes, Sventes, Tabores un Lauceses pagastos”, Nr. 2017/AL28/4/A019.22.01/8, ar mērķi uzlabot dzīves vides kvalitāti Daugavpils novada iedzīvotājiem, nodrošinot ģimenēm ar bērniem drošu un draudzīgu atpūtas vietu izveidošanu. Projekta rezultātā ir izveidoti 5 jauni bērnu rotaļu laukumi Ambeļu, Lasīt vairāk.....
Publicēts : 18.oktobris.2018

Pabeigta dzīvnieku patversmes “Otrā māja” ēkas rekonstrukcija

2014. gadā biedrība "Otrā māja dzīvniekiem" izveidoja dzīvnieku patversmi “OTRĀ MĀJA” Daugavpils novada Demenes pagastā, netālu no Jāņuciema – mājas “Vēži 1”. Kopš patversmes izveidošanas tajā tika pieņemti vairāk kā 250 kaķi, vairāk kā 520 suņi, jaunas mājas tika atrastas vairāk kā 315 dzīvniekiem, sterilizēti vairāk kā 620 bezpajumtes kaķi. Lasīt vairāk.....

Īstenots projekts „Dvietes muižas atjaunošana”

Biedrība „Dvietes vīnogas” ir īstenojusi ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētā atklātā lonkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”projektu „Dvietes muižas ēkas atjaunošana”(projekta Nr. 16-03-AL28-A019.2201-000033). Projekts „Dvietes muižas atjaunošana” īstenots ar mērķi – Lasīt vairāk.....

Laivu nomas modernizācija Daugavas lokos

ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” tika īstenots projekts „Laivu nomas modernizācija”. Projekts tika realizēts no 2017. gada 1. septembra  līdz 2017.gada 1.oktobrim. Projekts „Laivu nomas modernizācija” īstenots ar mērķi iegādāties kajakus jeb Lasīt vairāk.....

Ilūkstes novada jauniešu radošais kvartāls jau darbojas!

Ilūkstes novada pašvaldība, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un ieguldot savu līdzfinansējumu, īstenoja projektu „Ilūkstes novada jauniešu radošais kvartāls” Nr. 17-03-AL28-A019.2201-000003. Atjaunojot un labiekārtojot bijušā kinoteātra telpas, Ilūkstes novada kultūras centrā (Brīvības ielā 12) ir izveidota jauna atpūtas vieta jauniešiem, kas vienuviet apvieno trīs jauniešiem svarīgas iespējas – Lasīt vairāk.....