LEADER īstenotie projekti

SIA RECENS projekts “Uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”

SIA "RECENS"  2016.gada 06.oktobrī saņēma lēmumu no Lauku atbalsta dienesta par projekta iesniegumu Nr.16-03-AL28-A019.2101-000018 apstiprināšanu par atbalsta saņemšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) darbības programmas „ Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam” apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projekts „ Uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” īstenots Lasīt vairāk.....