LEADER īstenotie projekti

Silenes ciemā bērnu aktivitātēm ierīkots jauns rotaļu laukums

Bērnu rotaļu laukumiņa iekārtošanas darbi Silenes ciemā ir pabeigti un iekārtas uzstādītas. Biedrība “Silenes stariņi” īstenojusi izvirzīto mērķi – radīt drošu un labvēlīgu vidi bērnu un jauniešu saturīga brīvā laika pavadīšanai, vienlaikus arī radot lauku vides pievilcību un pieejamību. Tas, ka izveidotais bērnu rotaļu laukumiņš ir nepieciešama Silenes ciema infrastruktūras Lasīt vairāk.....
Publicēts : 14.augusts.2017

Projekts “Mednieku namiņa un trofeju telpas izveide Ambeļu pagasta Parka ielā 14” (Nr.16-03-AL28-A019.2201-000007)

Biedrība „Mednieku kolektīvs Ambeļi”  (turpmāk tekstā Biedrība) ir uzsākusi projekta “Mednieku namiņa un trofeju telpas izveide Ambeļu pagasta Parka ielā 14” (Nr.16-03-AL28-A019.2201-000007) realizēšanu, kurš guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts Lasīt vairāk.....

“Sēlijas āres”

LPKS “Sēlijas āres” nelielos apjomos veic rapša eļļas ražošanu no vietējām izejvielām un realizē vietējā tirgū. Lai modernizētu ražošanas procesu, tika īstenots projekts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros – tika iegādāts Lasīt vairāk.....

Rotaļu laukums Subatē

Jaunais rotaļu laukums ir sengaidīts Subatē. Šogad pavasarī iecere ir īstenojusies un, uzsākot vasaras sezonu, Ezermalas parks ir kļuvis krāsaināks un bērnu čalu pilns. Vecās rotaļu konstrukcijas, kas tika uzstādītas 2003.gadā ir savu nokalpojušas. Biedrība „Subatieši-sanākam, domājam, darām”, piesaistot ES fonda līdzekļus no Lauku programmas LEDER, īstenoja ieceri, kuras rezultātā Lasīt vairāk.....

SIA RECENS projekts “Uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”

SIA "RECENS"  2016.gada 06.oktobrī saņēma lēmumu no Lauku atbalsta dienesta par projekta iesniegumu Nr.16-03-AL28-A019.2101-000018 apstiprināšanu par atbalsta saņemšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) darbības programmas „ Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam” apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projekts „ Uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” īstenots Lasīt vairāk.....