LEADER īstenotie projekti

Publicēts : 15.septembris.2017

Uzsākta projekta “Mednieku sabiedriskā centra izveide” realizēšana

Biedrība „Daugavpils mednieku un makšķernieku saimniecība”  (turpmāk tekstā Biedrība) ir uzsākusi projekta “Mednieku sabiedriskā centra izveide” (Nr.17-03-AL28-A019.2201-000012) realizēšanu, kurš guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 2. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas Lasīt vairāk.....

Daugavpils novadā tiks piedāvāts jauns pakalpojums – mirušo mīļdzīvnieku kremēšana “BioBēres”

Uzņēmums SIA “AKAI” projekta ietvaros “Pakalpojumi iedzīvotājiem mīļdzīvnieku kremēšanas jomā”, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programma Daugavpils novadā pašlaik veic iekārtas uzstādīšanu, lai no nākošā 2018.gada pavasara uzsāktu sniegt kremēšanas pakalpojumus, pieņemot no privātpersonām vai organizācijām mirušo suņu, kaķu vai citu neliela izmēra dzīvnieku Lasīt vairāk.....

Silenes ciemā bērnu aktivitātēm ierīkots jauns rotaļu laukums

Bērnu rotaļu laukumiņa iekārtošanas darbi Silenes ciemā ir pabeigti un iekārtas uzstādītas. Biedrība “Silenes stariņi” īstenojusi izvirzīto mērķi – radīt drošu un labvēlīgu vidi bērnu un jauniešu saturīga brīvā laika pavadīšanai, vienlaikus arī radot lauku vides pievilcību un pieejamību. Tas, ka izveidotais bērnu rotaļu laukumiņš ir nepieciešama Silenes ciema infrastruktūras Lasīt vairāk.....
Publicēts : 14.augusts.2017

Projekts “Mednieku namiņa un trofeju telpas izveide Ambeļu pagasta Parka ielā 14” (Nr.16-03-AL28-A019.2201-000007)

Biedrība „Mednieku kolektīvs Ambeļi”  (turpmāk tekstā Biedrība) ir uzsākusi projekta “Mednieku namiņa un trofeju telpas izveide Ambeļu pagasta Parka ielā 14” (Nr.16-03-AL28-A019.2201-000007) realizēšanu, kurš guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts Lasīt vairāk.....

“Sēlijas āres”

LPKS “Sēlijas āres” nelielos apjomos veic rapša eļļas ražošanu no vietējām izejvielām un realizē vietējā tirgū. Lai modernizētu ražošanas procesu, tika īstenots projekts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros – tika iegādāts Lasīt vairāk.....