Izsludināta projektu pieteikumu pieņemšanas 7. kārta sabiedriskā labuma projektiem.

Publicēts : 09.augusts.2019

Tiek izsludināta projektu pieteikumu pieņemšanas 7.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”.

Rīcībā 2.1. “Atbalsts iniciatīvām, kuras vērstas uz efektīvu un ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu lauku sabiedrības dzīves standartu paaugstināšanai” pieejamais finansējums – 384 933.28 EUR .

Apbalsta apmērs  līdz EUR 50 000,00;
Atbalsta intensitāte 90 %

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība – 5.2. Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas

Projektu pieteikumu pieņemšana sākas 2019.gada 10.septembrī līdz 2019.gada 10.oktobrim. Projektu pieteikumi jāiesniedz TIKAI ELEKTRONISKI : Elektroniskā pieteikšanās sistēma

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties: biedrības Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” birojā – Sēlijas ielā 25, 305.kabinetā Daugavpilī, biedrības mājas lapā www.daugavpils.partneribas.lv sadaļā “Attīstības stratēģija”

Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: Pieteikšanās termiņi uz pasākumu

Projekta pieteikuma sagatavošanas veidlapas un palīgmateriāli pieejami: Normatīvie akti. Veidlapas, Rokasgrāmatas

Pilns sludinājuma teksts ir atrodams šeit: Sludinajums_kaimini_sabiedriskais_labums_2019

Pašnovērtējuma veidlapa rīcībai 2.1. šeit: Pasnovertejums_7_karta_2_1