Arhīvs

Publicēts : 03.augusts.2017

Izsludināta sabiedriskā labuma projektu pieņemšanas 4.kārta

Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” izsludina sabiedriskā labuma projektu iesniegšanas 4.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2 pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģij” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai. M2 Vietas potenciāla attīstības, kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana, dabas un kultūras resursu saglabāšana un attīstība kopējais izsludinātais finansējums Lasīt vairāk.....
Publicēts : 03.maijs.2017

Trešās kārtas projektu rindojums

2017.gada 28.aprīlī notika Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” Padomes sēde, kurā padome ir apstiprinājusi atklātā trešās kārtas projektu pieteikumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” iesniegto projektu pieteikumu atbilstību biedrības "Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” darbības teritorijas Lasīt vairāk.....
Publicēts : 23.marts.2017

“Kaimiņi” Padomes sēde

2017.gada 10.martā notika Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” Padomes sēde, kurā padome ir apstiprinājusi atklātā otrās kārtas projektu pieteikumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju iesniegto projektu pieteikumu atbilstību biedrības "Daugavpils un Ilūkstes Lasīt vairāk.....
Publicēts : 15.februāris.2017

Atbalsta iespējas uzņēmējiem

Aizritēja semināri par atbalsta iespējām uzņēmējiem Daugavpils un Ilūkstes novados. Semināra prezentācijas no Latgale plānošanas reģiona,Attīstības finanšu institūcijas ALTUM, Daugavpils Biznesa inkubatora un Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības Kaimiņi pielikumā. Kvalitatīvai projektu pieteikumu sagatavošanai nāciet uz konultācijām Sēlijas ielā 25, Daugavpilī (iepriekš pieteikšanās pa tālruni 2918440) Uzņēmējdarbības projektu pieteikumu sāksim Lasīt vairāk.....
Publicēts : 06.februāris.2017

ATBALSTA IESPĒJAS UZŅĒMĒJDARBĪBAI

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” izsluduna uzņēmējdarbības atbalsta projektu 3.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2 pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai. Mērķis: Vietas ekonomikas stiprināšana un uzņēmējdarbībau labvēlīgas vides radīšana Rīcība 1.1. Atbalsts mikro, mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai . Rīcība 1.2. Atbalsts vides radīšanai Lasīt vairāk.....
© 2009-2017 Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”.