Arhīvs

Publicēts : 15.novembris.2017

Īstenots projekts Nr.16-03-AL28-A019.2101-000017 “Viesu mājas “Rudzupuķes” renovācija”

[gallery link="file" ids="638,637,636,635,634"] SIA "H&H" ir noslēgusi projekta Nr.16-03-AL28-A019.2101-000017 "Viesu mājas "Rudzupuķes" renovācija" realizēšanu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gada apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju". Projekta mērķis bija 2017. gadā veikt viesu mājas "Rudzupuķes" renovāciju, tādā Lasīt vairāk.....
Publicēts : 13.novembris.2017

Starptautiskais seminārs “Capitalising on CLLD expierieces – Building resilient local communities” Ungārijā

No 8. līdz 11. novembrim Ungārijas pilsētā Giora norisinājās starptautiskais seminārs “Capitalising on CLLD expierieces - Building resilient local communities”. Seminārā piedalījās 132 dalībnieki no 25 valstīm. Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerību “Kaimiņi” šajā seminārā pārstāvēja Oļesja Ņikitina. Trīs dienu laikā semināra dalībnieki runāja un diskutēja par attīstības stratēģijas izveidošanu, Lasīt vairāk.....
Publicēts : 06.novembris.2017

Projektu pieteikumu rindojums

2017.gada 31.oktobrī notika Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” Padomes sēde, kurā padome ir apstiprinājusi atklātā projektu pieteikumu konkursā ceturtās kārtas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju iesniegto projektu pieteikumu atbilstību biedrības "Daugavpils un Ilūkstes Lasīt vairāk.....
Publicēts : 03.novembris.2017

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis triju Sēlijas Lauku partnerību sadarbības projektu “Sēlijas Salas”

Jau šā gada beigās tiek uzsākts īstenot Lauku partnerības “Sēlija”, Aizkraukles rajona partnerības un Daugavpils un Ilūkstes novadu lauku partnerības “Kaimiņi” starpteritoriālās sadarbības projekts „„Sēlijas salas” - tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā”, akronīms „Sēlijas Salas”. Projekts „Sēlijas Salas” tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības Lasīt vairāk.....
Publicēts : 03.novembris.2017

Līdz 4.decembrim iespējams iesniegt projekta pieteikumus aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”

Biedrība „Kaimiņi” nosaka beigu termiņu atklāta konkursa projektu iesniegumu nepārtrauktai pieņemšanai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas. Projektu iesniegumu pieņemšanas beigu termiņš: 2017.gada 4.decembris Sludinājuma kopsumma: 77613,57  EUR Maksimālā projekta summa: Minimālā projekta summa nav noteikta; maksimālā projekta summa Lasīt vairāk.....
© 2009-2017 Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”.