Arhīvs

Publicēts : 06.novembris.2017

Projektu pieteikumu rindojums

2017.gada 31.oktobrī notika Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” Padomes sēde, kurā padome ir apstiprinājusi atklātā projektu pieteikumu konkursā ceturtās kārtas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju iesniegto projektu pieteikumu atbilstību biedrības "Daugavpils un Ilūkstes Lasīt vairāk.....
Publicēts : 03.novembris.2017

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis triju Sēlijas Lauku partnerību sadarbības projektu “Sēlijas Salas”

Jau šā gada beigās tiek uzsākts īstenot Lauku partnerības “Sēlija”, Aizkraukles rajona partnerības un Daugavpils un Ilūkstes novadu lauku partnerības “Kaimiņi” starpteritoriālās sadarbības projekts „„Sēlijas salas” - tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā”, akronīms „Sēlijas Salas”. Projekts „Sēlijas Salas” tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības Lasīt vairāk.....
Publicēts : 03.novembris.2017

Līdz 4.decembrim iespējams iesniegt projekta pieteikumus aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”

Biedrība „Kaimiņi” nosaka beigu termiņu atklāta konkursa projektu iesniegumu nepārtrauktai pieņemšanai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas. Projektu iesniegumu pieņemšanas beigu termiņš: 2017.gada 4.decembris Sludinājuma kopsumma: 77613,57  EUR Maksimālā projekta summa: Minimālā projekta summa nav noteikta; maksimālā projekta summa Lasīt vairāk.....
Publicēts : 01.novembris.2017

Sociālās uzņēmējdarbības forums – jau astoto gadu Rīgā!

8.novembrī Rīgā jau astoto reizi notiks Sociālās uzņēmējdarbības forums. Šoreiz tajā pulcēsies sociālie uzņēmēji un tradicionālā biznesa pārstāvji ar mērķi rast sadarbības iespējas kopīgu sociālo izaicinājumu risināšanā. Iedvesmas stāstos, prezentācijās un diskusijās par trīs nozīmīgām tēmām – nodarbinātība, bizness biznesam (B2B) sadarbības modelis un spēcīgu kopienu veidošana – tiks meklētas Lasīt vairāk.....
Publicēts : 01.novembris.2017

3. EIROPAS LAUKU PARLAMENTS Eiropas lauku kopienu balss lauku attīstībai

3.Eiropas Lauku parlamentā, kas no 18. līdz 21. oktobrim norisinājās Nīderlandes ciematā Venhorstā, Ziemeļbrabantē, tika izstrādāti ierosinājumi un vajadzības Eiropas lauku nāktonei, t.sk. arī Eiropas Savienības fondam Sabiedrības virzītai vietējai attīstībai (SVVA). Parlamentā tika atjaunots 2015. gadā apstiprinātais ilgtermiņa dokuments lauku nākotnes attīstībai - Eiropas Lauku Manifests, kā arī izstrādāta Lasīt vairāk.....
© 2009-2017 Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”.