Arhīvs

Publicēts : 10.jūnijs.2022

Nepārtrauktās kārtas projektu rindojums IV.posms

Laika posmā no 10.04.2022.- 10.05.2022. notika  Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas nepārtrauktās kārtas projektu konkurss rīcībā 1.1. Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai. Kopumā pieejams finansējums EUR 594 341,95 apmērā. Tika saņemts 3 projektu Lasīt vairāk.....
Publicēts : 09.jūnijs.2022

” Zem Aiviekstes kuplajiem ozoliem Lubānā”

8.jūnijā biedrības “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi"” organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Madonu un Lubānu devās gan nevalstisko organizāciju pārstāvji, gan uzņēmēji no Augšdaugavas novada, lai veicinātu izpratni un interesi par LEADER projektu izstrādi, realizāciju un to sniegtajām iespējām, lai gūtu iedvesmu no citu pozitīvas pieredzes. Tika apmeklēta SIA Lasīt vairāk.....
Publicēts : 01.jūnijs.2022

PIEASAKIES SEMINĀRAM “Ko iegūs lietotājs no saules paneļu uzstādīšanas?”

05.06.2022. Zoom seminārs Mērķauditorija: Latgales reģiona esošie un topošie uzņēmēji, tūrisma speciālisti un pakalpojumu sniedzēji. Semināra mērķis: Izprast saules paneļu uzstādīšanas ieguvumus un, kā organizēt saules paneļu darbību. Semināru vadīs:  Ināra Mieze, viesu mājas Eglaine īpašniece un Aigars Čakāns. Norises vieta, moderators:  Zoom tiešsaistē 05.06.2022, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu Lasīt vairāk.....
Publicēts : 30.maijs.2022

Pieredzes stāstu brauciens “Inovatīvu un digitālu risinājumu ieviešana uzņēmējdarbībā Ziemeļlatgalē ”

Seminārs 03.06.2022. Mērķauditorija: Latgales reģiona dažādu pārstāvniecību, jomu esošie un potenciālie uzņēmēji. Semināra mērķis: Klātienē gūt pieredzi un iedvesmoties no Balvu  novadā esošajiem uzņēmējiem, aktīvajiem kopienu līderiem un projektu īstenotājiem, kas savos uzņēmumos, organizācijās ieviesuši neparastus, inovatīvus risinājumus Ziemeļlatgales teritorijā.  Ko uzņēmējs iegūs:  Semināra dalībnieki iepazīs Balvu novada uzņēmēju un Lasīt vairāk.....
Publicēts : 30.maijs.2022

“Tūrisma pakalpojumi un digitālo rīku izmantošana Preiļu partnerības teritorijā”

Datums: 02.06.2022. Mērķis: klātienē iepazīt un gūt pieredzi, iedvesmoties no Preiļu rajona partnerības teritorijas uzņēmējiem digitālo rīku izmantošanā. Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji, tūrisma uzņēmēji, kā arī uzņēmēji, kuri vēlas uzsākt darbību, attīstības un uzņēmējdarbības plānošanas speciālisti, biedrību un asociāciju pārstāvji, kas saistīti ar uzņēmējdarbību, tūrisma pakalpojumu sniegšanu. Ko semināra dalībnieki Lasīt vairāk.....
© 2009-2017 Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”.