Arhīvs

Publicēts : 21.janvāris.2018

LEADER PROJEKTU ĪSTENOŠANA, IZAICINĀJUMI UN SASNIEGUMI

31.janvārī plkst. 13.00 esat laipni aicināti piedalīties seminārā LEADER PROJEKTU ĪSTENOŠANA, IZAICINĀJUMI UN SASNIEGUMI Mednieku sabiedriskajā centrā (“Ustupi”, Demenes pagasts, Daugavpils novads). Semināra tēma: Uzņēmējdarbības vides un dzīves kvalitātes uzlabošanas potenciāls. Pasākuma programmā: Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” teritorijas attīstības stratēģijas īstenošanas gaita (Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi”” administratīvā vadītāja Inga Lasīt vairāk.....
Publicēts : 09.janvāris.2018

Janvārī un februārī notiks „Dzīvo stāstu dienas” Sēlijā

2018. gada janvārī un februārī Sēlijā notiks „Dzīvo stāstu dienas”, kas ir viens no pirmajiem posmiem divu gadu ilgai aktivitāšu kopai, lai sekmētu Sēlijas mazo apdzīvoto vietu – „salu” ekonomisko potenciālu, izstrādājot un iedzīvinot vienotu Sēlijas lauku tūrisma produktu. „Dzīvo stāstu dienas” notiks 17 Sēlijas „salās”, kurās tiks identificēts potenciāls Lasīt vairāk.....
Publicēts : 12.decembris.2017

Īsteno savas idejas

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests ĪSTENO SAVAS IDEJAS   Biedrība „Kaimiņi” izsludina projektu iesniegšanas 5.kārtu Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai. VIETAS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANA UN UZŅĒMĒJDARBĪBAI LABVĒLĪGAS VIDES RADĪŠANA Atbalsts mikro, mazās un vidējās Lasīt vairāk.....
Publicēts : 06.decembris.2017

Sludinājums – izsludināta piektā kārta rīcībai 1.1.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana      09.01.2018-09.02.2018 Rīcībai 1.1. piektā kārta Sludinājuma kopsumma Atbalsts mikro, mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai. Rīcība – 183 965,73 EUR Projektu  īstenošanas termiņš   Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana  - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Lasīt vairāk.....
Publicēts : 01.decembris.2017

Elektroniskās sacensību laika uzskaites sistēmas iegāde

Biedrība „Tūrisma klubs „Sniegpulkstenīte”” īsteno Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu “Elektroniskā sacensību laika uzskaites sistēma”. Projekta mērķis ir veicināt sporta sacensību kvalitātes uzlabošanu vietas potenciālā attīstībai. Elektroniskā sacensību Lasīt vairāk.....
© 2009-2017 Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”.