LEADER projekts „Mākslas un radošuma darbnīcas “Mansarda rosītava” izveide Dvietes muižā”

Biedrība “Dvietes vīnogas” ir izveidota, lai īstenotu ieceres, kas ir svarīgas pagasta un novada cilvēkiem, saglabātu īpašo Dvietē un popularizētu to, tādējādi 2018. gadā tika realizēts projekts, kura rezultātā tika atjaunota Dvietes muižas kultūrvēsturiskā ēka, tādējādi tiek nodrošināta ēkā kultūras un vietējās sabiedriskās dzīves aktivitāšu norise ar potenciālu sekmēt arī Dvietes iedzīvotāju nodarbinātību nākotnē un ilgtspējīgu ēkas izmantošanu, kā arī palielinot tūrisma piedāvājumu Ilūkstes novadā.

Projekta īstenošanai nepieciešamie līdzekļi: 90 % apmērā tika izmantota iespēja saņemt LAD rēķinu priekšapmaksu iesniedzot priekšapmaksas pieprasījumu; 10% līdzfinansējuma daļu  piešķīra no Ilūkstes novada pašvaldība.