„Ābolu sulas spiešanas un fasēšanas iekārtas iegāde” īstenots projekts

ZS Pilskalnes pagasta zemnieku saimniecība “JAUNLAŠI” realizēja LEADER projektu ar mērķi iegādāties sulas spiešanas un fasēšanas iekārtu, kura ļaus pārstrādāt saimniecībā saražoto produkciju.

Kopējās projekta izmaksas:42378.00 EUR.Publiskais/ ELFLA finansējums: 29664.60 EUR.

Realizējot projektu, tika iegādāta sulas spiešanas un fasēšanas iekārta, kura ļauj pārstrādāt saimniecībā saražoto produkciju (ābolus un bumbierus), tādējādi tika paplašināts piedāvāto produktu klāsts, ne tikai āboli un bumbieri, bet arī ābolu un bumbieru sula. Sulas ražošana dot iespēju pilnīgāk izmantot izaudzētos ābolus un bumbierus, tādējādi samazinot ābolu un bumbieru uzglābāšanas zudumus.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 5. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.