Izsludināta sabiedriskā labuma projektu pieņemšanas 4.kārta

Publicēts : 03.augusts.2017

Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” izsludina sabiedriskā labuma projektu iesniegšanas 4.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2 pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģij” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai.

M2 Vietas potenciāla attīstības, kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana, dabas un kultūras resursu saglabāšana un attīstība kopējais izsludinātais finansējums 210 611,87 EUR Rīcība 2.1. Atbalsts iniciatīvām, kuras vērstas uz efektīvu un ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu lauku sabiedrības dzīves standartu paaugstināšanai – 50 000, 00 EUR

KAD       4.septembris – 4.oktobris

KUR       klātienē: Sēlija siela 25,  305.kabinets, Daugavpils

Tālr. 29184640

e-pasts: inga.krekele@gmail.com

elektroniskā dokumenta formā: Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ – viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Būvniecības un  teritorijas labiekārtošana gadījumā  – divi gadi

Projektu iesniegumu veidlapa, normatīvie akti un rokasgrāmatas – lauku atbalsta dienesta mājas lapā:

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ

viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu

Būvniecības un  teritorijas labiekārtošana gadījumā  – divi gadi

Projektu iesniegumu veidlapa, normatīvie akti un rokasgrāmatas – lauku atbalsta dienesta mājas lapā:

 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi…